Kathrine Lindequist Beyer - Women in Tech
21. november 2022

«Du kan være kreativ i IT-bransjen»

I denne serien møter du noen av kvinnene som jobber i EG. Her er Kathrine Lindequist Beyer fra EG Digital Welfare i Danmark.

"Teknologi er bare en liten del av det store bildet. Fellesnevneren er at vi er mange fagfolk som sammen prøver å gjøre livet bedre for andre mennesker uten å gå på akkord med den daglige kvaliteten, sier Kathrine Lindequist Beyer, som er Senior Product Manager hos EG Digital Welfare i Danmark.

Hvis du ønsker å gjøre karriere innen tech og tilføre verdi til IT-løsninger, trenger du ikke å være drevet av teknisk interesse. Det kan Kathrine Lindequist Beyer skrive under på.

Som Senior Product Manager i EG Digital Welfare i Danmark er hun ansvarlig for EG Sensum One, som er EGs sosialfaglige løsning for det spesialiserte sosialområdet.
Hun er cand.comm. fra RUC, hvor hun valgte retningen Business Study & Performance Design.


Min vei inn i tech

«Jeg har nå jobbet 11 år i IT-bransjen, men startet i et digitalt reklamebyrå, hvor vi på et tidspunkt valgte å satse mye på velferdsteknologi. Det var min vei inn i tech. Med EG Sensum One skaper vi verdier for både sosialfaglig personell og innbyggere i regioner, kommuner og hos private aktører.

Vi bidrar til at medarbeidere i boenheter og på institusjoner kan jobbe på en best mulig måte, uten at det går på bekostning av det faglige, og at de med en digital løsning får ekstra tid til kjerneoppgaver og mer tid ansikt til ansikt med de som bor der. Samtidig bidrar våre digitale løsninger til at de som bor der blir mer selvhjulpne og får større grad av medbestemmelse», sier Kathrine.


Gjør livet bedre for andre mennesker

Hun opplever ikke IT-bransjen som teknisk, men kreativ.

«Det er mye kompetanse som skal fungere sammen. Og det er behov for mange forskjellige håndverkere for å kunne lage gode løsninger. Både teknikere, designere og supportmedarbeidere bidrar med verdifulle innspill. Innenfor produktledelse har jeg to gode kollegaer som har pedagogisk bakgrunn, fordi det først og fremst er profesjonalitet vi ønsker å tilføre løsningene våre. Teknikken er bare en liten del av det store bildet. Fellesnevneren er at vi sammen prøver å gjøre livet bedre for andre mennesker uten å gå på akkord med den daglige kvaliteten.»


Ambisiøst arbeidsliv og godt familieliv

Med to barn på 2 og 5 år som går på fotball, svømming og turn, har hun nok å gjøre på fritiden hjemme i Farum nord for København, men fleksibiliteten i jobben i IT-bransjen gjør det mulig å få til en balanse i livet.

«Fleksibiliteten er en stor gave. Jeg har mulighet til å jobbe hjemmefra når det passer, og det er viktig i en småbarnsperiode. Jeg hadde selv en del fordommer før jeg gikk inn i IT-bransjen. Er det mulig å ha et godt familieliv, samtidig som du er ambisiøs i arbeidslivet, uten at det går for mye ut over familien? Det kan du så absolutt!»

Les mer om EG