EG Landax Ledelsessystem i nytt perspektiv
10. oktober 2019

Ledelsessystem i nytt perspektiv

Torleif P. Bratlie er grunnleggeren av firmaet Landax AS – et ledelsesverktøy som etter titalls år i bransjen har utviklet seg til å bli et av de mest komplette styringssystemene på det norske markedet, og kan skilte med flere hundre kunder og over 50.000 brukere i 9 land.

Det hele begynte med at Bratlie stilte seg spørsmålene: Hvordan kan vi benytte erfaringene våre til å øke kvalitet og produktivitet? Kan vi gjøre registreringer av det vi observerer, benytte disse til å analysere ulike faktorer og beslutte tiltak for å forbedre prosessene?

Han var også opptatt av hva slags kapital den enkelte bedrift hadde bevissthet omkring. Det dreide seg ikke bare om egenkapital i kroner og øre og aktiva, men like viktig var slikt som humankapital, systemkapital og strukturkapital.

For Bratlie handler kvalitetsledelse om å få alle bedriftens faktorer til å spille sammen. ISO-standardene for ledelse som kom i 2015 viste seg å være samsvarende med det Bratlie hadde tegnet på i flere år. Derfor ble tenkningen i EG Landax i utgangspunktet samsvarende med ISO.

– Et ledelsessystem er egentlig en kombinasjon av bedriftens kvalitetssystem og styringssystem. Fra kvalitetsstandarden ISO 9001 har vi et gjennomgående fokus på virksomhetens prosesser. I styringssystemet ditt har du alt av støtteressurser: risiko, avvik, dokumenter, protokoller og sjekklister. Kobler du disse to tingene sammen, vil du få et fungerende ledelsessystem med god struktur og datakapital, som danner et godt grunnlag for ledelsen til å styre virksomheten på en tilfredsstillende måte.

Kompletthet og konsistens = kvalitet

Bratlie har ledet flere sertifiseringsprosesser og vært med på å tilrettelegge for kvalitetsarbeid i utallige virksomheter. Det viktigste i dette arbeidet er først og fremst kartlegging av arbeidsflyt, risikoanalyser og mulighetsbevissthet. Når dette er på plass, er det viktig å fokusere på gode registreringer. Det er disse registreringene som utgjør datakapitalen til bedriften. Graden av kompletthet og konsistens i hver enkelt registrering mener Bratlie er med på å avgjøre kvaliteten på hele ledelsessystemet.

«Det er derfor viktig å sette opp gode skjemaer og legge til rette for et gjennomført og komplett registreringsregime. Langsiktig kan det være en veldig lønnsom investering.» - T. Bratlie.

Et generisk system

Et kvalitetsledelsessystem må ifølge Bratlie vokse sammen med bedriften.

– Det må erkjennes at det kan ta tid å opparbeide seg et velfungerende ledelsessystem. La oss ta sammenlikningen med et furutre. I starten har treet kun noen få, små årringer. Men det vokser jevnt og trutt, får etter hvert flere ringer og blir til et robust tre. Slik er det også med kvalitetsledelse – ved flere og bedre registreringer, gode strukturer og integrerte systemer, vokser systemet og blir til et solid og godt ledelsessystem. Om det ikke går så fort og årringene blir små, så er kanskje veden desto mere solid; man må tenke langsiktig.

EG Landax er «et generisk styringssystem for ledelse». I et generisk system har vi de iboende faglige og strukturelle egenskaper. Med et ikke-generisk system – til motsetning fra et generisk – må du bygge alt fra grunnen av gang på gang. Dette er den store forskjellen på EG Landax og mange av de som mener seg å kunne konkurrere.

Ifølge Bratlie er Landax nettopp et slikt generisk ledelsessystem – bygget i henhold til de mest anerkjente ledelsesstandardene og tilpasset næringslivet. Og dersom du ikke har all verdens kunnskap rundt ledelsessystemer fra før, så skal et generisk system også kunne være et verktøy for å utvide dine begrep omkring kvalitet, en salgs læringsportal.

– Ved å gå til anskaffelse av Landax med sine 27 moduler, vil du få et verktøy som kan være med på å lede deg til kvalitet i dine arbeidsprosesser, støtteressurser og kundeforhold. Alle faktorer til sammen vil kontinuerlig påvirke din bedrift sine kapitaler, enten det dreier seg om økonomisk, menneskelig, systemnivå, strukturelt eller datakapital.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med vår salgsavdeling for å diskutere din bedrifts behov og hvordan vi kan bistå deg.

Ring oss på +47 473 95 120 for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Senior Sales Executive

Lydia T. Vedvik

Tlf:  +47 473 95 120

Email:  lytov@eg.no