Hva er digital vedlikeholdsstyring
07. desember 2023

Hva er digital vedlikeholdsstyring?

Digital vedlikeholdsstyring innbefatter beslutninger tatt på datamateriale og menneskelig vurderingsevne. Et vedlikeholdsstyringssystem muliggjør det hele!

Vedlikeholdet digitaliseres, og utviklingen går rivende fort. Vi snakker mye om Industri 4.0, men nå er bransjens oppfølging her: Maintenance 4.0! Også kjent som digital vedlikeholdsstyring.

Hva ligger egentlig i begrepet digital vedlikeholdsstyring? Heng med, så ser vi nærmere på det!

Digital vedlikeholdsstyring – data og menneskehjernen i skjønn forening

Da man for fem år siden snakket om digitalisering av vedlikeholdsledelse, gikk det mest på at vi må få vekk gule lapper, notatblokker og håndskrevne meldinger. Og at vi må ha et CMMS (Computerized Maintenance Management System.)

Alt dette er vel og bra. Imidlertid handler digital vedlikeholdsstyring om mer enn å ta i bruk et IT-system … En vel så viktig del av det å digitalisere vedlikeholdsstyringen er å dra nytte av sensorikk.

Datastrømmer fra sensorikk gir deg et mer pålitelig beslutningsgrunnlag. Men – og dette er et viktig men! – med digital vedlikeholdsstyring blir vurderinger tatt på datamateriale I TILLEGG til menneskelig vurderingsevne.

Så, hvorfor skal vi ha digital vedlikeholdsstyring?

Digital vedlikeholdsstyring gir deg simpelthen mye bedre kontroll på alle vedlikeholdsoppgavene. Faktisk vil du i de fleste tilfeller oppnå betydelig økt produktivitet og tilgjengelighet på utstyret i løpet av bare 90 dager.

Et vesentlig poeng ved å registrere vedlikeholdet elektronisk er at du kan ta med deg dokumentasjonen ut i felt, ved hjelp av mobile enheter. Dokumenter der du er, så slipper du å gå tilbake til PC-en og bruke masse tid på å punche inn all informasjonen manuelt.

Med andre ord bruker du tiden din bedre!

Digital vedlikeholdsstyring gjør dokumentasjonen lesbar og enkelt tilgjengelig for de du jobber sammen med i en operativ hverdag.

Ikke minst skal de som etterfølger deg, lett kunne finne frem til hva som ble gjort (og hvordan dere gjorde det) da du “holdt fortet”. Digital vedlikeholdsstyring sørger for at du får tatt vare på historikken gjennom digital dokumentasjon.

Det er mye viktig informasjon i tidligere tiders vedlikeholdsarbeid!

Med digital vedlikeholdsstyring sikrer du også at vedlikeholdet ikke blir “guru-avhengig”! IN-HEAD COMPETENCE er en stor styrke, absolutt … men det innebærer også en svakhet. For når folk slutter, forsvinner kompetansen. Derfor må den dokumenteres og deles med andre.

Ut over dette kan man nevne fordeler i fleng. Digital vedlikeholdsstyring gir deg ...

  • Full oversikt over historikk og kostnader
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Redusert uplanlagt driftsstans (og dessuten rask oversikt over arbeid som kan utføres ved planlagt og uplanlagt driftsstans)
  • Økt levetid på maskiner, bygg og utstyr
  • Mer effektiv innmelding av avvik

The list goes on!

Kort sagt: Med digital vedlikeholdsstyring gjør alle det de skal, til rett tid og på rett måte. Dette er World Class Maintenance i praksis.

Summen av dette? Et vinnende konkurransefortrinn, så klart!

Digitaliser vedlikeholdsprogrammet ditt …

… det gir deg nemlig full oversikt på maskinparken!

Om et par måneder skriver vi 2020, og det er sannelig min hatt over ti år siden smarttelefonen ble vår faste følgesvenn overalt hvor vi går.

Som vedlikeholdsledere kan vi ikke lenger drive og løpe rundt og lete i loggbøker ...

Digital vedlikeholdsstyring er ikke skummelt! Joda, å gå fra gule lapper og notatblokker til digitale systemer og sensorikk i vedlikeholdsstyringen er ikke gjort på en dag. Du må ta det steg for steg, og du må ha forankring, i både ledelsen og resten av organisasjonen.

Heldigvis finnes det brukervennlige og komplette verktøy som tar digital vedlikeholdsstyring fra å være et “buzzword” til å bli noe som er enkelt og håndgripelig å jobbe med i felt.

Det kalles et vedlikeholdsstyringssystem, og via mobiltilpasset løsning gir det vedlikeholdsledere over det ganske land en ny hverdag, med full kontroll over maskinparken.

Dette er smart vedlikeholdsstyring!