Slik lykkes du som boligforvalter
07. desember 2023

Slik lykkes du som boligforvalter

For å lykkes som boligforvalter må du ta i bruk systemer som hjelper deg med å holde oversikt, og som løser alle problemstillingene du har i bransjen. Les mer her.

Enhver boligforvalter og utleieaktør vil kunne skrive under på at eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer. Forvaltning og drift er et komplekst fagfelt, med stadig høyere krav fra både leietakere og myndigheter.

Et konkurransepreget marked stiller krav til at du har kontroll på alle sider av virksomheten – i form av detaljkunnskap, overblikk, gode rutiner, orden i sakene og stødig økonomi.

For å lykkes med effektiv boligforvaltning må du ta vare på ...

 • Leieobjektene
 • Ansatte
 • Leietakerne (og du må være tilgjengelig for dem)
 • Samarbeidspartnere
 • Økonomien i selskapet (slik at du får utnyttet det økonomiske potensialet som ligger i porteføljen)

Videre må du ha …

 • Gode arbeidslister
 • Effektive kommunikasjonslinjer
 • Enkle bestillingsprosedyrer
 • Ordnede juridiske forhold
 • Kontroll på vedlikehold (som igjen gir kontroll på økonomi på kortere og lengre sikt)
 • Fornøyde eiere, styrer, aksjonærer

Per i dag prøver mange boligforvaltere å ivareta og oppnå alt dette gjennom bruk av regneark, gule lapper og ulike systemer som ikke snakker sammen. Erfaringsmessig er dette en fånyttes innsats for de aller fleste, og ikke sjelden fører det til det stikk motsatte: mindre oversikt og kontroll, og i ytterste konsekvens tapt inntjening.

De beste forvalternes “hemmelige våpen”

For å spille i boligforvaltningens eliteserie må du ha systemer som legger til rette for gode rutiner og effektiv samhandling. Fellestrekket for vellykkede forvaltere og utleiere i dag er at de drar nytte av innovativ teknologi som hjelper dem med å holde oversikten over de mange detaljene.

Fremoverlente forvaltere bruker digitale verktøy som tilgjengeliggjør informasjonen på en enkel måte, i ett og samme system, slik at den tilfører verdi uansett hvilken rolle man har.

Lett tilgjengelig informasjon om ledige arealer, effektiv kundeoppfølging og enkel kontraktsadministrasjon sikrer optimal utnyttelse av eiendomsmassen og hjelper deg med å holde oversikt, gjøre de riktige prioriteringene og ta de riktige beslutningene.

Oppsummert

For å bli en av de mest vellykkede boligforvalterne i markedet må du benytte innovative digitale forvaltningsverktøy som spiller deg enda bedre enn du er i dag.

Digital boligforvaltning, understøttet av moderne IT-verktøy, sikrer sunn drift og systematisk driftsarbeid. Dette gir overskudd som kan skytes inn i nye eiendommer. Forvaltes eiendommene riktig, fører det til verdiskaping, i form av høyere belegg, reduserte kostnader og best mulig inntjening.