EG Uni boligforvaltning
16. mai 2023

EG Uni Eiendom – tilpasset for boligforvaltning

EG Uni Eiendom er et FDV-system med bred dekning for funksjonene og arbeidsprosessene som inngår i boligforvaltning. Les om hvordan systemet hjelper deg med å lykkes som aktør i utleiemarkedet.

For mange som jobber med boligforvaltning, består arbeidshverdagen av manuelle metoder som telefoner, gule lapper og manuelt førte arbeidslister. Andre igjen har tatt i bruk digitale løsninger, men systemene snakker ikke sammen og er ikke rigget slik at de tilfører verdi uansett hvilken rolle man har i virksomheten.

Hvis du tilhører en av disse to kategoriene, trenger du et totalintegrert FDV-system som håndterer boligforvaltning fra A til Å – ved å dekke behovene til alle brukergruppene i organisasjonen og koble dem sammen.

Systemet skal hjelpe deg og dine medarbeidere med å holde orden på alle drifts- og vedlikeholdsoppgavene og ha full kontroll på leieavtaler, ledige boliger og økonomi.

EG Uni Eiendom er et slikt system. Det er bygget for å forenkle og digitalisere de funksjonene og arbeidsprosessene som inngår i den delen av boligforvaltning som handler om økonomi og administrasjon.

Et funksjonsrikt system

EG Uni Eiendom har skreddersydd funksjonalitet som dekker de økonomisk-administrative oppgavene ved boligforvaltning og gjør det enkelt å håndtere leieforhold fra start til slutt, fra søknad om bolig til utflytting.

Med EG Uni Eiendom får du til enhver tid oppdatert riktig informasjon, og dermed et best mulig grunnlag for å ta riktige beslutninger.

Noen utvalgte funksjoner som forenkler din hverdag:

 • Arbeidslister leiligheter og bygg
 • Suverent søknads- og tildelingssystem
 • Innebygd regnskapsmotor
  • Fakturering husleie
  • Depositumsløsning
  • Sluttoppgjør
 • Enestående funksjoner som automatiserer tidkrevende oppgaver
  • Forlenging av leiekontrakter
  • Søkerliste alltid oppdatert
  • Enkle tildelingsrutiner
 • App for driftspersonell
  • Sjekklister
  • Eiendomsregister
  • Arbeidslister
  • Leietakerliste med kontaktinformasjon
 • App for leietaker
  • Boligsøknad
  • Digital kontrakt
  • Opprettelse depositumskonto
  • BankID signering
  • Betaling av faktura
  • Melde avvik
  • Overtagelsesprotokoller
  • Kommunikasjonsløsning push/SMS/e-post


Brukervennlig grensesnitt

EG Uni Eiendom har et lettfattelig brukergrensesnitt som gjør det enkelt å holde oversikt, og som er lett å navigere i. Utstrakt bruk av drill down-funksjonalitet gjør at du selv kan bestemme detaljeringsgraden i informasjonen du søker. Systemet er enkelt å bygge ut etter hvert som bedriften vokser.

Bedre inntjening

Med EG Uni Eiendom er det enkelt å holde oversikt over ledig kapasitet. Sammen med velprøvde rutiner for kundeoppfølging, kontraktsadministrasjon og økonomioppfølging sikrer du best mulig inntjening på dine eiendommer.

Fire kjappe om EG Uni Eiendom

 1. Full kontroll på alle leieforhold
 2. Integrert drift og vedlikeholdsløsning
 3. Integrert kommunikasjonsløsning
 4. Integrerte økonomifunksjoner

Oppsummert

EG Uni Eiendom har alle nødvendige funksjoner for at du skal lykkes som aktør i utleiemarkedet. Kanskje systemet til og med har funksjoner du ikke trodde var mulig?

Når du har tatt i bruk systemet, skjønner du ikke hvordan du klarte deg uten. Alt er tenkt på!

Kom i gang på 1–2–3

Ved å velge EG Uni som FDV-leverandør får dere et brukervennlig, trygt, solid og velprøvd system. Dere tar et stort steg for å profesjonalisere driften og rigge dere for fremtiden.