EG Maintenance - Industrielt vedlikeholdsprogram
20. september 2022

EG Maintenance - Industrielt vedlikeholdsprogram

En markedsledende programvare for industrielt vedlikehold med et brukervennlig grensesnitt utviklet i tett samarbeid med brukerne.

Gjennom å samle den enkelte medarbeiders kunnskap i et brukervennlig og komplett vedlikeholdsstyrings-system, får virksomheten full kontroll på maskinparken og alle vedlikeholdsoppgavene. Dermed reduserer man behovet for gule lapper.

Kundedrevet vedlikeholdssystem

EG Maintenance (tidligere View) er utviklet gjennom mer enn 30 år, fra disketter via CD-ROM til å være en sky-basert og moderne programvare. Denne reisen hadde ikke vært mulig uten tett involvering og samarbeid med våre kunder, noe som gir oss en unik forståelse av deres krav og behov.
Derfor sier vi at EG Maintenance er utviklet for og med kundene.

Jo mer krevende kunder, desto bedre!

For at kundene våre skal få en eksepsjonell brukeropplevelse, må vi designe og utvikle løsninger og tjenester som gir dem akkurat det de trenger.

EG Maintenance springer ut av våre kunders evne og vilje til å komme med kritiske synspunkter til eksisterende funksjonalitet, og dessuten kreative og gode forslag til ny funksjonalitet eller nye og bedre måter å utnytte vedlikeholdssystemet på.

Kyndig implementering hos nye kunder

For EG handler det å levere et virksomhetssystem om mer enn å utvikle selve teknologien. Vi skal sikre at våre kunder lykkes med den investeringen de gjør. Derfor sørger vi for at de bruker EG Maintenance på rett måte, slik at de får maksimalt utbytte av sitt abonnement og dermed oppnår ønskede resultater.

Et godt vedlikeholdsstyrings-system skal være enkelt å komme i gang med, og enkelt å bruke i den operative hverdagen. Systemet må gjenspeile virkeligheten ute i felt, og ikke minst fagspråket som snakkes av menneskene som har maskinparken som arbeidsplass.

Av den grunn er det ikke folk med teoretisk IT-utdannelse som er ute og hjelper til med implementeringen og følger opp brukerne av EG Maintenance – det er tidligere vedlikeholdspersonell, altså folk som har førstehånds erfaring med førstelinjes vedlikehold.

De har lært seg IT med “lukta av olje i nesa”, og de og vet akkurat hvor skoen trykker når man som arbeider i felt skal ta i bruk et nytt virksomhetssystem og gjøre en god jobb med det.

De kundene som utfordrer oss hver eneste dag, skal ha mye av æren for at EG Maintenance er blitt det det er blitt: Et av de beste vedlikeholdsstyringssystemene i markedet.

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no