Verdien av vedlikeholdshistorikk
25. november 2019

Verdien av vedlikeholdshistorikk

Vedlikeholdshistorikk har stor verdi, først og fremst som beslutningsstøtte for vedlikeholdsstyring, anskaffelser, budsjettering og ressursallokering.

Still en erfaren vedlikeholdsleder spørsmålet om hva verdien av historikken hans er ... og jeg garanterer at svaret du får, er:

“Den er enorm!”

Når jeg holder foredrag for tekniske sjefer, pleier jeg å si at de bør begynne å lodde ut en Tesla i året hvis de får organisasjonen sin til å registrere vedlikeholdet. Dét er verdien av det!

Les videre. så ser vi nærmere på hvorfor det å ha kontroll på vedlikeholdet er så mye mer enn bare selve papirverdien av dokumentasjonen.

Innsiktsgrunnlag for budsjettering

Verdien av vedlikeholdshistorikk er mer enn datafilene den er lagret på. Verdien ligger vel så mye i at vedlikeholdsorganisasjonen faktisk HAR dokumentert det.

Når dere dokumenterer vedlikeholdet, betyr det i praksis at dere har en etablert prosess rundt det. Med andre ord har dere et vedlikeholdsprogram, som gir dere beslutningsstøtte til å gjøre de rette tiltakene i vedlikeholdsstyringen.

Å registrere historikk på det utførte vedlikeholdet er ikke bare verdifullt når dere skal legge fram rapporter ved en inspeksjon. Hos de beste vedlikeholdsorganisasjonene blir det å registrere vedlikeholdsarbeidet noe som sitter i ryggmargen.

Verdien av vedlikeholdshistorikk blir straks mer håndgripelig når det blir spørsmål rundt investering, budsjettering og ressursbelastning/-behov!

Hva svarer du når økonomisjefen kommer til deg og spør:

“Så, hvor mye penger trenger du til vedlikehold de to neste åra?”

Med vedlikeholdsplanen og historikken for hånden, enkelt tilgjengelig i et godt vedlikeholdsstyringssystem, har du full kontroll på det!

Argumentasjon for anskaffelser

Vedlikeholdshistorikk gir deg framoverrettet innsikt, men det går andre veien også! Etter hvert som maskinparken begynner å dra på årene, ser du jo hva det faktisk koster å vedlikeholde kostebinderiet.

Dette er intet mindre enn KRUTT for teknisk avdeling ved anskaffelse av nytt utstyr. I dagens prosess- og produksjonsindustri hersker det nemlig et overdrevent fokus på investeringskostnadene til nye løsninger ved innkjøpstidspunktet.

Men som enhver befaren vedlikeholdsleder er innforstått med: Det er ikke innkjøpet i seg selv som utgjør den største kostnaden, men livssykluskostnadene samlet sett.

Innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet!

Isfjell.JPG

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold utgjør en god slump av livssykluskostnadene.

Når virksomheten skal gå til anskaffelse av nytt maskineri og utstyr, er det derfor avgjørende at man tar hensyn til ikke bare innkjøpsprisen, men også framtidige kostnader forbundet med ytelsen. Kjøpes det inn utstyr som står mye nede, blir det raskt en dårlig deal.

Derfor må teknisk personell få være med på avgjørelsen!

Bedre kontroll – både framover og bakover i tid

Når du dokumenterer kostnader relatert til vedlikehold, får du det svart på hvitt på at vedlikeholdsstyringen bidrar til bedre bunnlinje. Og dét øret hører økonomisjefen på!

Bruker du attpåtil et vedlikeholdsstyrings-system, får du ikke bare oversikt over historikk og kostnader, du kan forlenge levetiden på maskiner og utstyr med 20 prosent. Ikke fordi du dokumenterer som sådan, men fordi dokumenteringen innebærer at du har en prosess på plass i organisasjonen.

En dag går utstyret i stå, og da er det kanskje en hos dere som husker at akkurat det samme skjedde rett før jul i 2002. Nøyaktig hva gjorde dere med problemet? Nei, dét har gått i glemmeboka ...

Vel, da er det inn i vedlikeholdssystemet og hente fram dokumentasjonen!

Har du vedlikeholdshistorikk, har du bedre kontroll i framtiden. Du kan se framover i tid og være proaktiv på vedlikeholdsstyringen. Opplæring av nyansatte blir dessuten mer effektiv.

I tillegg kan du se bakover i tid, på teknisk integritet – og ha bunnsolide argumenter når dere skal investere i nytt utstyr!

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no