Vattenfall AB har signert for EG Xellent D365 for Danmark og Norge med muligheter for Finland og Sverige.
03. april 2023

EG Utility Sweden har inngått en ny avtale

EG Utility Sweden og Vattenfall AB har inngått avtale om bruk av faktureringssystemet EG Xellent D365 i både Danmark og Norge med mulighet for utvidelse med Finland og Sverige.

"Jeg er glad for at Vattenfall har valgt EG Xellent D365, basert på Microsoft Dynamics 365, som deres nye løsning for B2B fakturering og kontrakthåndtering. Vi ser frem til implementeringen og samarbeidet med dem og de er bare ett av flere kraftselskaper som nylig har valgt EG Xellent D365 og Microsoft Dynamics 365 som sin fremtidige plattform for fakturering og kontrakthåndtering", sier director Håkan Danström, EG Utility Sweden.

EG har nå flere av de store energiselskapene i Norden som kunder for kundeinformasjonssystemet EG Xellent D365.

"Vi ser frem til den fortsatte spredningen over Norden og med den betydelige veksten av energiselskaper som implementerer MS Dynamics 365, håper og forventer jeg at de vil følge nøye med på faktureringssystemet vårt", sier Senior Vice President, Rasmus Dalby Martinussen, EG Utility .

Om EG Xellent D365

EG Xellent D365 er markedets mest velprøvde, stabile og fremtidssikre kundeinformasjonssystem for energiselskaper. Løsningen er basert på Microsoft Dynamics 365 og muliggjør digitalisering og effektivisering av alle prosesser innen virksomheten, fra rådata om forbruk og fakturering til analyse og handel. Transparente kundedata gir et optimalt grunnlag for effektiv salgs- og markedsinnsats.

EG Xellent setter kunden i sentrum, styrker kundens virksomhet og gjør dem mer konkurransedyktige i et sterkt konkurranseutsatt marked, uavhengig av om kraftselskapet leverer strøm, gass, vann, varme, fiber/bredbånd og renovering eller søker nye markeder med nye Produkter.

Les mer om EG Xellent D365