EG MainManager brandinspektioner
26. februar 2024

Digital oppfølging av branntilsyn

Overhold reglene for branntilsyn uten bekymring


Egenkontroller og mange dokumentasjonskrav i forbindelse med branntilsyn kan lett få operative ledere til å svette, men det finnes en enkel løsning.

– Arbeidet med dokumentasjon av branntilsyn tar mye tid for virksomheten, som må sette seg inn i de nye reglene. Derfor gir vi de nå en hjelpende hånd ved å sette fyr på papirskjemaene, sier Customer Success Manager, Peter Munk Schade, EG MainManager.


Nye regler øker behovet for en digital løsning

Siden 1. januar 2022 har det vært et krav at branntilsyn skal utføres enten etter DV-Plan, Drifts- og vedlikeholdsplan, DKV-plan, Drifts-, kontroll- og vedlikeholdsplan eller beskrivelsene i byggesaksforskriften kapittel 7 som håndtere drift, kontroll og vedlikehold i og rundt bygninger.

– Reglene er kompliserte og det er mange krav som veilederne skal holde styr på, sier Peter Munk Schade.
 

Alle kontroller satt i system

I Facility Management-systemet, EG MainManager, kan du nå legge kontrollene i systemet slik at de kan dokumenteres både sentralt og desentralisert, og systemet holder oversikt på kontrollene som utføres.

Eiendomseiere må likevel, eventuelt i samarbeid med brannrådgiver, avklare hvilke krav til branntilsyn og hvilke konkrete krav til kontrollpunkt bygningsmassen er underlagt.

– Når det er avklart, kan EG MainManager støtte det daglige arbeidet med alle relevante temaer og kontrollpunkter. Vi øker kvaliteten ved å synliggjøre alle krav og kontrollpunkter i organisasjonen. Det er enkelt å dokumentere og bruke resultatet videre takket være en spesiell DKV-mal som er fullt integrert med EG MainManager sine mange andre funksjoner, forklarer Peter Munk.

I DKV-malen i EG MainManager er de konkrete kontrollpunktene angitt med frist for kontrollen og angivelse av hvem som må/kan/skal utføre kontrollen. I tillegg er det en henvisning til instruksen og en kort tekstbeskrivelse av kontrollpunktet.

Dokumenter direkte fra appen

 En av funksjonene som kan spare veiledere for tid er muligheten for å dokumentere de enkelte kontrollene direkte i EG MainManager's Facility-appen:

– Den som utfører tilsynet kan raskt se sine tilsynsoppgaver på mobilen, laste ned relevant sjekkliste, gjennomføre tilsynet og registrere alle sine observasjoner og anmerkninger, slik at hele prosessen kan gjennomføres på stedet. Det øker kvaliteten på tilsynet og gjør det mye raskere og mer effektiv å både gjennomføre og dokumentere branntilsynet, sier Peter Munk Schade.

På grunnlag av data fra de dokumenterte branntilsynene er det også enkelt å skrive rapporter og sette i gang nødvendige tiltak, som å bytte utstyr.

All data samlet inn i brannportalen

DKV-skjemaene for branntilsyn er en del av brannportalen i EG MainManager. Portalen brukes til data knyttet til brannforebygging, og her kan brukere blant annet få oversikt over:

  • Systemer og lokaler på eiendommen som er viktige for brannforebygging
  • Dokumenter knyttet til brannforebygging
  • Ta kontakt med brannvesenet
  • Brannforebyggende rapporter
  • Oversikt over sentrale og lokale brannvesener
  • Håndtering og dokumentasjon av status på sertifikater
  • Hendelser og arbeidsordre

I portalen er det også mulig å linke til sider som inneholder lover og regler om brannforebygging.

Les mer om EG MainManager