en hytte på et fjell
03. juli 2024

Sommerhilsen og siste nytt om EG Infodoc

Vi i EG ønsker deg en flott sommer!

Med sommeren rett rundt hjørnet ønsker vi å dele spennende nyheter med dere.

Infobruk gjentar årets suksess med en ny konferanse i 2025 – hold av datoen! I tillegg blir det nå raskere å sende sykemeldinger, og utprøvingen av Pasientens legemiddelliste (PLL) i Bergen er fullført. Vi nærmer oss også 200 kontorer på eMultidose med EG Infodoc. Er ditt legekontor klar for overgang fra papirmultidose til elektronisk multidose? Og sist, men ikke minst, den nye timeboken har nå støtte for ressurstimebøker på Helsenorge.


Infobruk 2025 - hold av datoen!

Infobruk-konferansen 2024 høstet strålende tilbakemeldinger. Målet med konferansen er at helsepersonell lærer noe nyttig for sin praktiske hverdag. For oss i EG er det en mulighet til å lære om- og av deg som bruker systemet. Infobruk planlegger for konferanse også i 2025.

Hold av 7. og 8. februar 2025 til å delta på denne, du vil ikke angre! Mer informasjon kommer.


Raskere å sende sykmelding

sykmelding-email-wide.png

Du som lege trenger ikke lenger å oppgi arbeidsgiver i sykmeldingen når pasienten kun har én arbeidsgiver. Når pasienten kun har én arbeidsgiver, slår NAV opp riktig arbeidsgiver i AA-registeret. Valget "Ny sykmelding" vil fra Plenario versjon 2024.2 i sky åpne for at arbeidsgiver ikke fylles ut.


Fokus på pasientens legemiddelliste (PLL)

Utprøvingen av PLL i Bergen er nå fullført. Over 90% av fastlegene i Bergen sender og mottar nå oppdaterte legemiddellister, i samhandling med blant annet Haraldsplass sykehus og mottaksklinikken på Haukeland.
Utprøvingen har gitt uvurderlige erfaringer om både opplæring, prosesser og tekniske løsninger.

Vi takker for godt samarbeid i utprøvingen og ser frem til å støtte videre innføring av PLL i Norge. Les mer her.


Elektronisk multidose, effektivitet og sikkerhet

Vi nærmer oss nå 200 kontorer på eMultidose med EG Infodoc. Innføringsprosjektet for eMultidose har følgende løypemelding:

"Elektronisk multidose skal styrke pasientsikkerheten og oppnå økt kontroll og effektivitet i multidosehåndteringen. Norsk helsenett koordinerer oppstarten mellom legekontor og apotek. EG Infodoc er en sentral leverandør i dette arbeidet og har pr juni 2024 172 aktive legekontor og ca 850 leger som har tatt i bruk løsningen. Alle legekontor skal på sikt over på elektronisk multidose.

Ønsker ditt legekontor å gå over fra papirmultidose til elektronisk multidose – send en melding til e-multidose@nhn.no. Dere vil bli satt på en liste og få mer informasjon rundt oppstart etter sommeren.

Mer informasjon om elektronisk multidose."

Integrasjon med Sentral forskrivningsmodul (SFM) utvikles parallellt med innføring av eMultidose. Vi anbefaler dere å ta i bruk eMultidose allerede nå. Det vil gjøre kommende overgang til SFM enklere.


Timebok og personalia tilgjengelig for flere!

Personalia-email.jpg

Den nye timeboken har nå støtte for ressurstimebøker på Helsenorge. Ressurstimebøker er fellestimebøker på kontoret, som er nyttig for eksempel under influensavaksinering, eller som egen lab-timebok. Les mer om timeboken, og kontakt gjerne vår support for å komme i gang.

Er du spesialist, kan du nå oppgradere fra Plenario Kartotek til nye Personalia. Med Personalia kan du ta i bruk oppslag i den nye Persontjenesten, som erstatter dagens PREG. Persontjenesten gir blant annet oppdatert adresse og telefonnummer på pasientene. Les mer om Personalia, og kontakt support for overgang. Fastleger, helsestasjoner og øvrige vil få beskjed når dere kan oppgradere til Personalia og Persontjenesten. Du kan se hvordan oversiktsbildet i Personalia ser ut i skjermbildet under.


Tips

Helsetilbud-email-wide.png

Dere som bruker digital dialog for fastlege på Helsenorge kan logge på via denne lenken og velge flisen "Helsetilbud" for å legge inn informasjon til pasientene om ferieavvikling på kontoret.

Vi ønsker dere alle en fantastisk sommer! Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med dere. Husk at dere kan alltid kontakte oss hvis dere har spørsmål eller trenger mer informasjon. Ha en flott sommer! ☀️🌸

Vennlig hilsen,

Alle oss i EG