EG Variant til Fashion

Planlegg og styr produktutviklingen ett sted med en komplett IT-løsning for motebransjen

Det er mange tidsfrister, beregninger og prosesser å holde rede på når du designer, produserer og selger varer med mange varianter innenfor segmentet sko, sportsutstyr og bekledning.

EG Variant er en IT-løsning basert på Microsoft Dynamics NAV, som samler trådene og optimerer alle prosesser gjennom hele produktenes livssyklus.

Les mer om EG Variant på denne siden

Tilleggsmoduler for alle behov

Det er enkelt å tilpasse EG Variant med flere spesialutviklede og testede bransjemoduler som oppdateres løpende etter behov. Blant annet Product Data Management (PDM), kolleksjonsstyring, integrasjon med nett- og detaljhandel samt styring av kommisjonsavtaler eller stamdata i forbindelse med handel mellom egne virksomheter.

EG Variant Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

Vis mer

Aktivitetsplan

Spar tid og unngå feil med avansert planleggingsverktøy

Handelsvirksomheter har mange prosesser som er innbyrdes avhengige av hverandre. Med databasert tidsstyring sørger Aktivitetsplan for at de riktige medarbeiderne tar affære på rett tidspunkt samt at bestillinger, varemottak og andre tidsavhengige rutiner følges opp.

Har virksomheten kontroll med prosessene, er Aktivitetsplan et verktøy som gir ensartethet, hindrer kunnskapstap og bidrar til å sikre en profesjonell og proaktiv prosesstyring.

 • Bedre kontroll med prosesser og planlegging
 • Full kontroll med og ensartethet i alle prosesser
 • Enkel implementering med kyndig konsulentbistand
 • Malbasert og tilpasset virksomhetens konkrete behov.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Bildehåndtering

Bildehåndtering

Vis mer

Bildehåndtering

Gjør bilder og grafikk til et aktivum i salg og service

Det er tidkrevende og vanskelig å finne og sette inn grafisk materiale manuelt i PDM-modellkort, varekort og lignende. Men med EG Variant Bildehåndtering går det raskt å opprette prosesser som knytter bilder til varekort og PDM-modellkort.

Dermed blir det enkelt å arbeide visuelt og profesjonelt med grafisk materiale, yte god service med minimal risiko for feil og oppdatere kolleksjonsbøker og bildemateriale med bare noen få klikk.

 • Gjør bildene dine til et aktivum
 • Gjør jobben enklere med dynamisk bruk av bilder
 • Styrk den visuelle kommunikasjonen
 • Automatiser tidkrevende prosesser.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Eksportordrer

Eksportordrer

Vis mer

Eksportordrer

Spar penger med integrert eksportordreløsning

Har virksomheten eget lager og salg til land utenfor Norge, må du bruke et verktøy som sikrer korrekt behandling av eksportordrer i henhold til gjeldende lover. En intern løsning med enkel integrasjon til EG Variant er den billigste.

EG Variant Eksportordre er en standardløsning som er rask å konfigurere, gjør at du sparer penger og sørger for at lover og regler blir fulgt.

 • Enkle proforma- og samlefakturaer
 • Spar tid og penger i forhold til utlisitering
 • Alltid oppdatert i henhold til gjeldende lover
 • Kan utvides med tollagermodulen for elektronisk utførsel til myndighetene
 • Enkel og rimelig integrasjon og implementering

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Firmaintegrasjon

Firmaintegrasjon

Vis mer

Firmaintegrasjon

Styr data, økonomi, salg og kjøp på tvers av selskaper og landegrenser

Behovet for økonomisk sporbarhet og besværet med å handle på tvers av landegrenser og mellom egne selskaper kan lett bli en brems for internasjonal ekspansjon.

Med modulen Firmaintegrasjon for EG Variant automatiserer du en rekke prosesser og styrer data, interne ordrer, fakturaer, vareflyt og så videre med et minimum av manuelt arbeid. Det gir et solid grunnlag for en utvidelse av virksomheten og økt salg på tvers av landegrenser, nettbutikker og fysiske butikker. 

 • Automatiser tunge prosesser i din internasjonale virksomhet
 • Sikker og effektiv styring av data på tvers av selskaper
 • Styrk intercompany-handelen og ekspander internasjonalt
 • Overhold automatisk skatte- og avgiftsregler, og spar penger.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant FTP-overføring

FTP-overføring

Vis mer

FTP-overføring

Spar ressurser med enkel kommunikasjon med myndighetene

EG Variant FTP-overføring er en spesialisert og målrettet løsning for deg som enten benytter EGs eksportordremodul for håndtering av utførsel og/eller har eget tollager og benytter EGs tollagermodul. Spar tid og ressurser med en delvis automatisert prosess for innhenting av referansenumre og innsending av fortollinger og utførsler til myndighetene.

FTP-overføring er det smarte alternativet til manuelle overføringer og kommunikasjon med myndighetenes systemer.

 • Enkel fortolling inn og ut
 • Send inn og få svar i samme arbeidsoperasjon
 • Integrert løsning med regelmessige oppdateringer
 • Spesialutviklet modul for kommunikasjon mellom EG Variant og myndighetene
 • Integrert med EG Variant Tollager og EG Variant Eksportordrer.

Kontakt oss og hør mer

EG Variant Kommisjon

Kommisjon

Vis mer

Kommisjon

Få full oversikt og optimal lagerstyring hos kundene

Håndtering av kommisjonsavtaler der leverte varer ligger på lager hos kunden til de er solgt, stiller høye krav til virksomhetens ERP-system.

Med modulen EG Variant Kommisjon er det enkelt å håndtere salg via mange eksterne lagre og få full oversikt over økonomi og logistikk. Samtidig kan salgsteamet og lagerpersonalet behandle kommisjonsordrer og vanlige ordrer helt likt.

 • Gjør en komplisert handelsform enkel
 • Få optimal lagerstyring hos kundene
 • Bevar oversikten og håndter alle ordrer likt
 • Hold hyllene fylt med automatisk ny bestilling
 • Øk salg og fortjeneste med mindre arbeidsinnsats.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Lagerhotellintegrasjon

Lagerhotellintegrasjon

Vis mer

Lagerhotellintegrasjon

Spar administrasjon med toveisintegrasjon til virksomhetens lagerhotell

Det er mange fordeler ved å benytte et lagerhotell. For eksempel hvis lageromsetningshastigheten er stor eller dere trenger et lager som lett kan skaleres opp og ned etter sesongbetonte behov.

Med modulen Lagerhotellintegrasjon er det enkelt å integrere lagerhotellet i virksomhetens eksisterende løsning, som om det var en intern lokasjon. Modulen sikrer effektiv toveiskommunikasjon mellom lagerhotell og virksomhet. Dermed sparer du tid og kan eliminere feilkilder. 

 • Integrer lagerhotellet hundre prosent i virksomhetens systemer
 • Reduser antall tidkrevende prosesser
 • Enkel og rask konfigurering med kjente lagerhoteller
 • Håndter flere lagerhoteller som ett samlet lager
 • Enkel omstilling til nytt lagerhotell.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant PDM

Product Data Management

Vis mer

Product Data Management

Bevar oversikten og fullt innblikk i produktet fra idé til produksjon

Veien fra design og utvikling til produksjon, markedsføring og salg av en ny kolleksjon omfatter en rekke prosesser som er innbyrdes knyttet til hverandre. Mange aktiviteter, avtaler og tidsfrister gir større risiko for feil og misforståelser som kan gi forsinkelser og koste dyrt.

Variant PDM samler all kunnskap og informasjon på ett sted, gir god oversikt gjennom hele kolleksjonens livssyklus og letter kommunikasjonen både internt og med leverandørene.

 • Bevar oversikten gjennom hele produktets levetid
 • Samle all informasjon på ett sted
 • Gjør det enkelt å bruke informasjon om igjen
 • Styr pris, produksjon og utvikling mer effektivt
 • Oppdater informasjon på tvers av systemene.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Speditør

Speditør

Vis mer

Speditør

Spar tid med enkel og effektiv forsendelse

Har du eget lager og mange forsendelser, er det tid og ressurser å spare med EG Variant Speditør. Modulen håndterer integrasjonen med ulike speditører og en rekke forskjellige tjenester hos den enkelte speditør.

Det går raskt å beregne faktiske fraktpriser, hva kunden skal faktureres og hva som skal regnskapsføres. Modulen samarbeider med speditørenes systemer og sørger for utskrift av etiketter, sporing m.m. hvis speditøren støtter det.

 • Automatisk beregning av fraktpriser
 • Få kontroll med alle sider ved fraktvalg
 • Utskrift av etiketter og forsendelseslister
 • Kan integreres med alle kjente speditørers etikettprogrammer
 • Enkel integrasjon til Consignor.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Tollager

Tollager

Vis mer

Tollager

Fleksibilitet og sikkerhet på tollageret

Få full kontroll med lager og fortolling ved kjøp og salg av varer til land utenfor Norge. Få optimal cashflow og full kontroll med firmaets tollager.

Myndighetene stiller strenge krav til sporbarhet på tollageret, og foretar ofte kontroller. Med modulen Tollager for EG Variant får du en integrert løsning som hjelper til med å håndtere tollageret både i forbindelse med fortolling, unntak, håndtering av tilbakeførsler og lagertelling.

 • Samlet oversikt og enkel overføring
 • Integrert løsning med regelmessige oppdateringer
 • Spar penger, tid og ressurser
 • Integrert med FTP-modul for overføring til myndighetene (tillegg).

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Universal Web

Unified Web Connector

Vis mer

Unified Web Connector

Synkroniser data automatisk og styrk nettsalget

Det er tidkrevende og ineffektivt å flytte data vedrørende kunder, varer, ordrer og lagerhåndtering manuelt mellom ERP-plattform og nettbutikk.

Med modulen Unified Web Connector (UWC) synkroniserer du automatisk relevante data mellom virksomhetens systemer, reduserer risikoen for feil, gir kundene en bedre opplevelse og får et solid grunnlag for økt netthandel og bedre lagerstyring.

 • Unngå feilaktige ordrer med korrekt lagerstatus
 • Skalerer i takt med at virksomheten vokser
 • Styrk nettsalget med en grundig testet og fleksibel løsning
 • Støtt virksomhetens omnichannel-strategi.

Kontakt oss for å høre mer

EG Variant Warehouse Management

Warehouse Management

Vis mer

Warehouse Management

Avanceret håndholdt lagerstyring giver øjeblikkelig overblik 

Papirløsninger til lagerpluk er tids- og ressourcekrævende og en potentiel kilde til fejl. Visuelt pluk giver længere arbejdsgange samt større behov for at opdatere firmaets Dynamics NAV-løsning. 

Med Variant Warehouse Management har medarbejderen altid den nødvendige information lige ved hånden, og valideringen er øjeblikkelig og trådløs. Det sparer tid og ressourcer og kræver ikke medarbejdere med indgående kendskab til lageret eller Variant. 

 • Nemt at benytte uden særligt lager- eller systemkendskab
 • Det rigtige værktøj til varepluk, -modtagelse og lagerstatus
 • Altid online og altid opdateret
 • Eliminerer manuelle arbejdsopgaver og reducerer fejlkilder.

Kontakt os og hør mere

Rådgivning, løsninger og tjenester

 • Rådgivning
 • Business Analytics
 • CRM, CEM & Collaboration
 • Application Services
 • Infrastructure Services
 • Service & support
Tilbake
Fremover

EG har solgt sin serviceforretning til DXC Technology

 

Derfor har vi delt vår nettside i to: EG Norge og EGs serviceforretning.