ASPECT4

ERP-løsning tilpasset din virksomhet

ASPECT4 hjelper bedrifter med å optimere bransjespesifikke forretningsprosesser og muliggjøre samarbeid på tvers av hele verdikjeden. Det er en bransjerettet ERP-løsning som er forankret i typiske skandinaviske forretningstyper og -modeller. Noe som innebærer at løsningen har gjennomgått mange års finjustering med tanke på nettopp de styringsbehovene man gjerne finner her.

Les mer

CasualManManufacturing

Tilleggsmoduler til og spesielle funksjoner i ASPECT4

Som fundament for din bransjespesifikke ASPECT4-løsning finner du en rekke solide og gjennomarbeidede moduler som tilfører verdi til virksomheten

ASPECT4 Finance

ASPECT4 Finance

Komplett økonomisk styring

En stor del av økonomistyringen skjer naturligvis i den aktuelle bransjeløsningen. Backoffice-funksjoner som regnskap, økonomisk rapportering, budsjettering og finansiell styring gjennomføres i denne modulen, med vekt på finans-, kunde-, leverandør- og likviditetsstyring. 

Les mer om ASPECT4 Finance på www.aspect4.com

ASPECT4 HRM

ASPECT4 HRM

Få en mer fleksibel HR- og lønnsadministrasjon

Automatisert datafangst fra bransjeløsninger eller andre løsninger er en sentral del av en effektiv styring av prosesser knyttet til lønns- og personaladministrasjon. Kan lett integreres med andre økonomisystemer og kan importere data fra regneark og mange andre systemer. 

Les mer om ASPECT4 HRM på www.aspect4.com

ASPECT4 Workflow

ASPECT4 Workflow

Automatiser rutinene

Ofte er ERP-løsninger beregnet for spesialister og legger opp til tunge og arbeidskrevende rutiner. Med denne modulen kan du i stedet definere rutinene en gang for alle og overlate arbeidet med identifisering, styring og oppfølging av tilknyttede forretningsprosesser til ASPECT4. 

Les mer om ASPECT4 Workflow på www.aspect4.com

ASPECT4 Business Connector

ASPECT4 Business Connector

Sammenheng i forsyningskjeden

Samspillet med dine samhandelspartneres ERP-løsninger er også viktig og ikke alltid så enkelt. Derfor må du bruke et verktøy som gir enklere, raskere og mer effektiv integrasjon mellom systemene og sikrer nødvendig informasjonsflyt i hele forsyningskjeden – både eksternt og internt. 

Les mer om ASPECT4 Business Connector på www.aspect4.com

ASPECT4 QueryManager

ASPECT4 QueryManager

Fra data til anvendelig informasjon

Har du en mengde data, men mangler informasjon, er løsningen et effektivt verktøy for forespørsler og rapportering. Det er enkelt å omdanne data til informasjon som brukere og beslutningstakere kan få tilgang til etter behov. 

Les mer om ASPECT4 QueryManager på www.aspect4.com

ASPECT4 DocManager

ASPECT4 DocManager

Tilpass dokumenter etter mottaker

Output Management kan være en krevende øvelse. Denne modulen tar opp hansken, og du kan med enkle midler tilpasse dokumenter og skjemaer til mottakerne både med hensyn til layout, innhold og distribusjonsform. Du får dessuten avanserte verktøy for arkivering, administrasjon og søking.

Les mer om ASPECT4 DocManager på www.aspect4.com

Event and Exception Manager

Event and Exception Manager

Overvåker og varsler umiddelbart

Overvåker hendelser og underretter personer som abonnerer på utvalgte meldinger. Systemet gjør det enkelt å styre det slik at bestemte personer blir underrettet om hendelser som er viktige for deres arbeid. 

Les mer om ASPECT4 Event and Exception Manager på www.aspect4.com

ASPECT4 Activity Streams

ASPECT4 Activity Streams

Uformell informasjonsdeling

Med Activity Streams får organisasjonen nye muligheter til å holde seg oppdatert om utvalgte hendelser og nyheter som enten er opprettet manuelt av kolleger eller automatisk av ASPECT4. Minner om sosiale nettverk, men er tilpasset bedriftens ansatte og krever ikke opprettelse av egen profil.

Operations Manager

Operations Manager

Få en samlet oversikt over driftssituasjonen

Gjør daglige drifts- og overvåkingsoppgaver enklere og samtidig sikrere. Den enkelte driftsansvarlige kan sette sammen personlige overvåkingsoppgaver og få en samlet oversikt gjennom utstrakt bruk av farger, diagrammer og intelligent kommunikasjon. 

Les mer om ASPECT4 Operations Manager på www.aspect4.com

ASPECT4 Business Adaptors

ASPECT4 Business Adaptors

Styr meldinger og dokumenter i mange formater

Et utvalg av ferdige forbindelsesledd mellom in-house ASPECT4-meldinger/-dokumenter og ulike eksterne utgaver av samme melding/dokument. Brukes når de ulike systemene ikke snakker samme språk og kan håndtere en rekke ulike dokumentformater.

Les mer om Business Adaptor på aspect4.com

ASPECT4 MapTool

ASPECT4 MapTool

Enklere kartlegging av informasjon

Praktisk verktøy hvis man ønsker videre kartlegging av informasjon i forbindelse med import og eksport av data gjennom ASPECT4 Business Connector. Grafiske illustrasjoner og dra og slipp-funksjoner gjør kartleggingen oversiktlig uten at brukerne trenger teknisk kunnskap om de bakenforliggende XML-dokumentmalene.

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt vårt team av bransjeeksperter, fortell hvilke behov din bedrift har og hvordan vi kan hjelpe deg.

Avd. leder, ASPECT4

Atle Haagensen

Tlf:  +47 908 97 259

Email:  athaa@eg.no