ASPECT4 Byggevarehandel

ASPECT4 hjelper bedrifter med å optimere bransjespesifikke forretningsprosesser og muliggjøre samarbeid på tvers av hele verdikjeden.

Det er en bransjerettet ERP-løsning som er forankret i typiske skandinaviske forretningstyper og -modeller. Noe som innebærer at løsningen har gjennomgått mange års finjustering med tanke på nettopp de styringsbehovene man gjerne finner her.