EG MainManager ERFA seminar 2024

Velkommen til en dag fylt med erfaringsutveksling og inspirasjon!

Vi møtes på HUONE København den 31. januar 2024.

Påmelding

EG MainManager ERFA

Dagens program

Dagens program er delt inn i flere sesjoner der du vil få mer kunnskap om bruken av EG MainManager.

Vi vil blant annet gå gjennom nyhetene i EG MainManager og fordelene de gir, etterfulgt av erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Dagen vil blant annet inneholde tre ulike case-studier fra henholdsvis Københavns Universitet, Aarhus Kommune og Københavns Kommune Fritidsforvaltning.

Vi håper årets program gir dere muligheten til både å utveksle erfaringer og påvirke fremtiden til EG MainManager.