Green power
10. mars 2020

Nå får EG sin energi fra vinden

EG har inngått en avtale med energiselskapet Norlys som betyr at vi i fremtiden kjører 100 prosent CO2-nøytralt med fornybar energi fra danske vindmøller i Danmark.

– Denne avtalen innebærer at 100 prosent av energiforbruket vårt i Danmark kommer fra fornybar energi, sier Mads Christensen, VP, Group Procurement & Services, EG.

Fra sort til grønn strøm


Skiftet fra sort til grønn strøm er en del av EGs ambisjoner om å være klimanøytral i 2030.

– Ambisjonene om å være klimanøytral i 2030 stiller store krav til forbruket vårt og valg av leverandører. Akkurat nå er vi i gang med å se på alle de områder hvor vi kan redusere vårt CO2-forbruk. Med beslutningen om å kjøpe grønn strøm har vi kommet et godt stykke på vei mot målet allerede nå, og det er jeg veldig glad for, sier Mads Christensen.

FNs verdensmål nr. 7 – bæredyktig energi skal være med til å sikre at alle har adgang til pålitelig, bæredyktig og moderne energi til en overkommelig pris.

– En av måtene å fremme en grønn omstilling på, er at bedrifter som EG begynner å forlange klimavennlig energi, slik at det blir et marked for grønn strøm. Til tross for at prisen på grønn strøm er litt høyere, har vi likevel valgt denne løsningen, og vil på den måten forsøke å spare tilsvarende i forbruket av energi, slik at det når alt kommer til alt ikke koster mer å bruke vindenergi, sier Mads Christensen.


Et bedre CO2-regnskap

En IT-bedrift som EG er i seg selv ikke en storforbruker av energi, men grønn strøm vil likevel gi et bedre CO2-regnskap:

– Vi arbeider hele tiden med å kartlegge vårt CO2-utslipp når vi gjennomfører vår energirevisjon i Danmark i løpet av våren, sier Mads Christensen.

 

Flere tiltak i gang

I tillegg til grønn strøm arbeider EG også med andre ting som skal sikre at vi utnytter energien bedre og samlet bruker mindre energi:

– På alle våre større steder arbeider vi med utility management, hvor vi kontinuerlig forsøker å redusere CO2-utslippet vårt, f.eks. ved å se på det generelle strømforbruket, intelligent styring av lyskilder, skjermer og IT-utstyr, samt CTS-styring, sier Mads Christensen.

CTS er en forkortelse for «Central Tilstandskontrol og Styring». Med et CTS-anlegg kan man overvåke og kontrollere aktiviteten i mange rom i flere bygninger sentralt, for på den måten å optimere komforten og redusere energiforbruket.

– Dessuten er vi i løpende dialog med våre eksterne hosting-leverandører for å sikre at de er så energieffektive som mulig.

El-avtalen med Norlys betyr at EG A/S per år kjøper 1 100 000 kWh C02-nøytral og fornybar vindmølleenergi i perioden 1. januar 2020–31. desember 2021.

Se vores CSR-politik