EG Landax Verktøykassa
24. november 2016

Verktøykassa

Verktøy har vi i alle slags former og fasonger, og vi benytter det til nesten alt vi foretar oss. Det kan være alt fra oppvaskkosten på kjøkkenet, gravemaskinen i grøfta, koppen du drikker kaffen av, eller pennen du skriver med. I forskjellige yrker har man ulike verktøy, og man er mer eller mindre avhengige av dette for å få utført jobben sin.

Ta meg, for eksempel. Jeg hadde ikke kommet langt i hverdagen uten PC og telefon. Det ringer x antall mennesker hver dag, og det meste av mitt arbeid foregår på datamaskinen. For andre er kanskje de viktigste verktøyene blyant og papir, eller skrutrekker og tang. Vi benytter oss altså av forskjellige verktøy, men generelt for de fleste er at nettopp disse verktøyene utgjør en stor forskjell i det daglige arbeidet. Se for deg for eksempel kokkeyrket uten kjøkkenredskap, snekkere uten sag, hammer og drill, gartneren uten rake eller plenklipper, dataingeniører uten datamaskin eller taxisjåfører uten kjøretøy.

EG Landax leverer i dag en hel «verktøykasse» med 21 forskjellige typer verktøy. Dette er ulike hjelpemidler i forbindelse med styring og ledelse av en bedrift. Verktøykassen er fleksibel og allsidig, og passer til alle bransjer og industrier. Man velger selv hvilke verktøy å benytte alt ettersom hvilke områder man skal styre.

De 21 verktøyene vi har i EG Landax er:

1. Avvik: En omfattende og fleksibel løsning for registrering og oppfølging av avvik og forbedringer.

2. Dokumenter: Verktøy for styring og håndtering av dokumenter

3. Utstyr og FDV: Modulen som gir deg kontroll på og dokumentasjon av utstyr og FDV

4. Prosesser: En modul for å tegne og utarbeide et grafisk prosesskart, og koble dette mot rutiner, dokumenter, oppgaver etc.

5. Protokoll: Her kan du føre referater, inspeksjoner og internrevisjoner, et nyttig verktøy til både planlegging, gjennomføring og oppfølging.

6. Risiko: Risikoanalyse er en sentral del av internkontroll- og HMS-arbeidet, og med denne modulen kan du evaluere risikoer i din bedrift.

7. SJA: Verktøy for sikker jobbanalyse

8. Prosjekter: Oversiktlig modul for håndtering av prosjekter og oppgaver.

9. Sjekklister: Digitale sjekklister, med mulighet for å hente ut rapporter.

10. Samsvar: Samsvarsmodulen er et verktøy for sertifisering og revisjon av kvalitetssystem.

11. Kompetanse: Med kompetansemodulen får du en god oversikt over kompetansen som er tilgjengelig i organisasjonen.

12. Produkter: Oversikt over bedriftens produkter med inndeling i kategorier og typer. Kobles gjerne mot utstyrsmodulen.

13. Beredskap: Hva gjør du om en kritisk situasjon oppstår? Hvem og hvordan blir folk varslet? Med denne modulen kan man sette opp beredskapsplaner ved krisesituasjoner.

14. Inspeksjonsrunder: Omfattende modul for planlegging og utføring av inspeksjonsrunder (vernerunder).

15. CRM: Modul for oppfølging av kunderelasjoner.

16. Leverandører: Oversikt og oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere

17. Timer: Modul for registrering av timer og fravær.

18. Oppslagstavle: En informasjonstavle for interne nyheter og beskjeder i organisasjonen.

19. HACCP: Et system som hjelper deg med produktbeskrivelse, prosessbeskrivelse, fareanalyse og risikovurdering.

20. Ferie: Modul for registrering og godkjenning av ferie, med kalender og ukeoversikter.

21. Fravær: Modul for fravær, sykemeldinger og oppfølging.

Ikke alle modulene er direkte støtteverktøy for ledelse av kvalitet, men vi har naturligvis et ønske om å dekke små og store behov i bedriften. Et slikt helhetlig system for styring av flere sider vil bidra til nettopp det.

Hvis du ønsker å lære mer om de ulike modulene vi har i EG Landax, klikk deg inn her! Og om du lurer på noe angående våre produkter, ta gjerne kontakt på kundetelefon.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med vår salgsavdeling for å diskutere din bedrifts behov og hvordan vi kan bistå deg.

Ring oss på +47 473 95 120 for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Senior Sales Executive

Lydia T. Vedvik

Tlf:  +47 473 95 120

Email:  lytov@eg.no