EG Landax

Et komplett system for kvalitetsledelse og internkontroll

EG Landax er et nettbasert styringssystem for administrasjon, ledelse og kontroll. Du får alle verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare.

Prøv gratis demo

EG Landax intro

Her kan du lese om alle modulene til EG Landax

Moduler

Dokumentbehandling

Avviksbehandling

Avviksbehandling

Avviksbehandling er en viktig del av internkontroll- og forbedringsarbeidet. I denne prosessen skal du identifisere hvilken uønsket hendelse som har skjedd, og hvorfor. Når dette er rapportert gir det deg mulighet til å rette opp avviket, og hindre at det gjentar seg.

Les mer her

Ydelser

Avdelinger

Avdelinger

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, trenger en form for organisasjonsstruktur for å operere tilfredsstillende. En god struktur er avgjørende for virksomhetens effektivitet, samt for å implementere bedriftens politikk og retningslinjer.

Les mer her

handshake

Avtalehåndtering

Avtalehåndtering

God avtalehåndtering som er forankret i en kvalitetssikret prosess er helt essensielt for alle bedrifter som jobber mot kunder og leverandører, eller mellom avdelinger og selskap og en motpart.

Les mer her

ild

Beredskap

Beredskap

De fleste bedrifter vil kunne oppleve en viss trygghet ved å ha et system for varsling og dokumentasjon av alvorlige hendelser og avvik. Hvert sekund i en beredskapssituasjon, krise eller øvelse er viktig, og kan være helt avgjørende for resultatet. 

Les mer her

Manage capacity

Kunderelasjonshåndtering (CRM)

Kunderelasjonshåndtering (CRM)

Kunderelasjonshåndtering (CRM) handler om styring av bedriftens kunder og kunderelasjoner. God kundehåndtering er helt avgjørende for salg og positiv omtale. Ved å bruke et nettbasert og dynamisk CRM-system kan du optimalisere denne prosessen, og bidra til økt omsetning for virksomheten.

Les mer her

Hjemmeside

Dashboard

Dashboard

Et system-dashbord gir deg en rask og fullstendig oversikt over dataene du har behov for, både i form av grafer, lister og andre digitale fremstillinger. Et dashbord kan settes opp med unikt innhold og data for de forskjellige brukergruppene i virksomheten.

Les mer her

Dokumentation

Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Det inngår krav om dokumentert informasjon i alle ISO-standarder for ledelsesystemer. Derfor vil det ha stor betydning for de fleste virksomheter å ha et enhetlig system for håndtering og bearbeidelse av dokumentasjon.

Les mer her

Planlegging

Ferie

Ferie

Alle virksomheter som har ansatte og ønsker en effektiv håndtering av ferie og feriesøknader, vil ha nytte av en dedikert løsning for dette. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

Les mer her

Sykepleiefaglig vurdering

Fravær

Fravær

Alle virksomheter som har ansatte, må sørge for en kontinuerlig oppfølging av sykemeldte. Det skal også utarbeides oppfølgingsplaner ved langtidssykemelding. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

Les mer her

Kurv

HACCP

HACCP

Alle næringsmiddelprodusenter som ønsker effektiv og enkel HACCP-dokumentasjon av sine produksjonslinjer vil ha nytte av denne modulen. HACCP er en forkortelse av «Hazard Analysis (and) Critical Control Point». Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk for fareanalyse og risikovurdering innen næringsmiddelindustrien. 

Les mer her

Hele konstruksjonen

Inspeksjon

Inspeksjon

Alle virksomheter som utfører inspeksjon og kontroll av bygninger og arealer vil ha god nytte av et system som er optimalisert for kontroll, sjekk og ettersyn.

Les mer her

jonglere

Kompetanse

Kompetanse

Kompetansekartlegging gir deg en lett tilgjengelig oversikt over bedriftens sertifikater og kompetanse. Dette bidrar til at bedriften raskt får avklart hvilke ressurser som kan sette til forskjellige prosjekter, og hvilken kompetanse som eventuelt er behov for.

Les mer her

Trade

Leverandører

Leverandører

Alle virksomheter som benytter seg av leverandører og ønsker en effektiv håndtering av disse, vil ha nytte av en dedikert systemløsning. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

Les mer her

Sosialt tilsyn

Lokasjoner

Lokasjoner

Et lokasjonsverktøy gir deg en rask og fullstendig oversikt over virksomhetens fysiske avdelinger i inn- og utland, samt administrasjon rundt dette. I tillegg bidrar det til HMS- og kvalitetsarbeidet i bedriften.

Les mer her

Autofordeling personale

Medarbeidere

Medarbeidere

Alle virksomheter som ønsker en samlet og organisert oversikt over sine medarbeidere, samt ha mulighet for å knytte til kompetanse, oppgaver, kontaktinformasjon osv., vil ha nytte av et dedikert system for dette.

Les mer her

Automatisk assistanse

Operasjon

Operasjon

Operasjonslogger benyttes for å rapportere og dokumentere informasjon rundt beredskapshendelser og øvelser, og kan også benyttes som et verktøy for krisehåndtering og som operasjon-varslingssystem.

Les mer her

approval

Oppgaver

Oppgaver

Alle virksomheter er avhengig av at små og store oppgaver blir behandlet og gjennomført for en effektiv og kontinuerlig drift. Et godt verktøy for oppgavehåndtering vil derfor være avgjørende for at virksomheten skal være vellykket, samtidig som det bidrar til å oppfylle ISO-krav om internkontroll.

Les mer her

Oppslagstavle

Oppslagstavle

Oppslagstavle

En oppslagstavle benyttes for å raskt og enkelt spre informasjon internt til virksomhetens ansatte. Dette bidrar blant annet til å styrke internkontroll og kvalitetsstyringen. Ved å benytte et nettbasert system til dette vil den interne kommunikasjonen alltid være lett tilgjengelig for alle ansatte.

Les mer her

Economic overview

Økonomi

Økonomi

Økonomiregistreringer er en viktig del av bedriftens kontroll på blant annet investeringer, svinn og forbruk.

Les mer her

Loop

Produkter

Produkter

God oversikt og styring av virksomhetens produktbeholdning er avgjørende for alle som omsetter eller behandler produkter. Dette bidrar til å øke bevisstheten rundt kvalitet og internkontroll, samt sparer deg for både tid og penger.

Les mer her

Proces

Prosesser

Prosesser

Et ledelsessystem for kvalitet baserer seg på virksomhetens prosesser, og hvordan disse blir styrt for å levere tilfredsstillende produkter og tjenester til kundene. Gode prosesser er derfor helt avgjørende for din bedrifts resultater og suksess.

Les mer her

Leder og ansatte

Prosjekter

Prosjekter

Prosjektledelse er en stor del av mange virksomheters hverdag, og kan ved en kvalitetssikret gjennomførelse føre til blant annet økt konkurransefortrinn. God prosjektledelse bidrar også til et godt arbeidsmiljø og økonomisk vekst, samt ivaretar deltakernes sikkerhet og en effektiv fremdrift.

Les mer her

Innstillinger

Protokoll

Protokoll

Møtereferater er et viktig verktøy for alle virksomheter som ønsker å ha gode møterutiner. Det bør skrives et referat eller en protokoll fra alle møter for å ivareta krav om dokumentasjon, samt effektivisere oppfølgingen av aksjoner etter møtene. Protokoller kan også benyttes som et verdifullt verktøy til å gjennomføre revisjoner i henhold til ISO-krav.

Les mer her

Dokumentbehandling

Rapporter

Rapporter

Et godt verktøy for rapportering av målinger og resultater bidrar til en mer effektiv arbeidsflyt for de aller fleste bedrifter og virksomheter. Ved å kontinuerlig måle og overvåke sentrale registreringer, har du til enhver tid god dokumentasjon på effekten av ditt ledelsessystem.

Les mer her

Reminder

Risiko

Risiko

Gjør risikoanalyse enkelt og effektivt. Sikre trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen, og ta vare på de ansatte, ved å anskaffe et digitalt  system for risikoanalyse til din bedrift.

Les mer her

Vide mere

Samsvar

Samsvar

Dersom din bedrift ønsker å bli sertifisert etter ISO-standardene, så stilles det ofte krav om en gjennomført samsvarsvurdering. Vurderingen sikrer at du overholder de kravene som er satt. En samsvarsvurdering er også nyttig for de virksomhetene som må forholde seg til andre standarder, konsesjoner, forskrifter og lignende.

Les mer her

kvalitet

Sikker jobbanalyse

Sikker jobbanalyse

SJA står for sikker jobbanalyse og er en systematisk analyse av mulige risikoelementer knyttet til bestemte arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Sikker jobbanalyse må utføres i alle virksomheter og arbeidsoppgaver som har en risiko knyttet til seg. SJA inngår i en virksomhets internkontrollsystem og gjelder både rutineoppgaver og forefallende oppgaver.

Les mer her

Checkliste

Sjekklister

Sjekklister

Sjekklister kan benyttes til å dokumentere utførte kontroller, huskelister ved gjøremål, tilfredshetsundersøkelser eller andre tilfeller hvor man kan ha nytte av å få inn data på en strukturert måte. De er også et godt støtteverktøy for å kvalitetssikre produkter, tjenester, eksterne og interne prosesser, prosjekter og mye mer.

Les mer her

PC and clock

Timer

Timer

Timeregistrering er en essensiell del av mange bedrifters hverdag, og benyttes blant annet for å dokumentere antall timer som er brukt på forskjellige prosjekter, oppgaver, konsulentvirksomhet osv. Et nettbasert system vil kunne gjøre denne prosessen både enkel og lett tilgjengelig for ledere og ansatte.

Les mer her

Malere

Utstyr

Utstyr

De fleste bedrifter har en viss beholdning av utstyr, enten det er en firmabil, datamaskiner, brannslukningsapparat eller en hel flåte med bygningsverktøy. Kontroll på, og oppfølging av dette utstyret, er viktig for å sikre en effektiv arbeidsdag. Det er behov for et godt system for utstyrshåndtering.

Les mer her

Med sine 30 moduler og funksjoner er EG Landax å betrakte som det mest omfattende og dekkende støttesystemet for ledelse i Europa

Pakkeløsninger

Se våre populære produktpakker

  • Basic / Grunnpakke
  • Ultimate
  • Enterprise
Tilbake
Fremover

EG Landax Basic (Grunnpakke)

Utforsk EG Landax Basic - grunnlaget for kvalitetsledelse

EG Landax Basic er inkludert som en grunnpakke for alle EG Landax-kunder, og gir deg tilgang til avgjørende funksjoner som dashboard, oppslagstavle, digitale rapporter, og avdelingsadministrasjon. Dette danner fundamentet for EG Landax sitt skybaserte kvalitetsstyringssystem.

EG Landax Basic er en medfølgende grunnpakke som krever kjøp av enkeltmoduler eller en av våre større pakkeløsninger.


MODULER OG FUNKSJONALITET

Avdelinger: Organiser og administrer alle avdelinger sømløst.

Dashbord: Få en helhetlig oversikt over dine kritiske data og nøkkeltall.

Kontaktpersoner: Hold orden på viktige kontakter og samarbeidspartnere.

Leverandører: Effektivt samarbeid med dine leverandører og leveranser.

Lokasjoner: Oversiktlig styring av ulike fysiske lokasjoner.

Medarbeidere: Administrer medarbeidere og deres roller med letthet.

Mediebibliotek: Last opp og organiser bilder, logo, ikoner med mer.

Økonomiregistreringer: Registrering og oppfølging av økonomiske data på avvik, utstyr osv.

Oppslagstavle: Del viktig informasjon med teamet gjennom oppslagstavlen.

Rapporter: Generer innsiktsfulle rapporter for datadrevne beslutninger.

Landax APP: Tilgang til Landax sin brukervennlige app for håndtering på farten.

For å få tilgang til modulene og funksjonaliteten i grunnpakken, må du kjøpe en eller flere av våre andre moduler. For de med større behov, anbefaler vi EG Landax Ultimate, vår mest populære pakke, som inkluderer EG Landax Basic i tillegg til flere avanserte moduler som avvikshåndtering, risikostyring, dokumentkontroll, og mer.

Vi er her for å hjelpe deg med å finne den optimale løsningen for din bedrift, så nøl ikke med å kontakte oss for å utforske mulighetene og skape den ultimate kvalitetsledelsesløsningen sammen.

Kontakt oss
Viewing computer

EG Landax Ultimate (Bestselger)

Den ultimate løsningen som tilbyr en allsidig og omfattende pakke med funksjoner for å styrke din kvalitetsledelse til det fulle. Dette er også den mest populære produktpakken blant våre kunder.

Med EG Landax Ultimate får du alle moduler og funksjoner i Basic-pakken, i tillegg til en imponerende rekke avanserte moduler som vil ta din virksomhets kvalitetsstyring til neste nivå.

Utforsk denne allsidige pakken ved å klikke på og lese mer om hver enkelt modul.


MODULER OG FUNKSJONALITET

Avvik: Effektiv håndtering og oppfølging av avvik.

Dokumenter: Sentralisert og sømløs styring av dokumenter.

Ferie: Få en fullstendig oversikt over de ansattes ferie

Fravær: Enkelt administrer og følg opp ansattes fravær.

Kompetanse: Få full oversikt over de ansattes kompetanse.

Kunder/CRM: Bygg sterke relasjoner med enkel håndtering av kundeinformasjon.

Oppgaver: Tildel og overvåk oppgaver på en enkel måte.

Produkter: Administrer produktinformasjon og beholdning på en effektiv måte.

Prosesser: Optimaliser arbeidsflyt og prosess-styring.

Protokoll: Registrer og få full oversikt over alle vedtak.

Risiko: Identifiser og håndter potensielle risikoer.

Samsvar: Sikre overholdelse av regelverk og standarder.

Sikker jobbanalyse: Evaluer og forbedre arbeidsmiljøsikkerhet med SJA.

Sjekklister: Opprett og administrer skreddersydde sjekklister.

Timer: Nøyaktig registrering av arbeidstimer og oppgaver.

Utstyr: Effektiv ressursstyring og serviceoversikt på utstyr.


Med EG Landax Ultimate har du en hel verktøykasse til din disposisjon for å håndtere alle aspekter av kvalitetsledelse og internkontroll. 


Det er også mulig å bestille en eller flere av disse modulene som tillegg til Ultimate-pakken:

Avtalehåndtering: Effektiv organisering og styring av avtaler.

Beredskap: Håndter katastrofesituasjoner med en omfattende beredskapsmodul.

HACCP: Sikre matsikkerhet med vår HACCP-modul (IK-mat).

Inspeksjon: Utfør inspeksjoner og oppfølging med letthet.

Prosjektledelse: Effektiv styring og kontroll av prosjekter.

Kontakt oss
EG Landax plattformer PC, mobil og nettbrett

EG Landax Enterprise (Komplett løsning)

Den ultimate løsningen, skalerbar etter dine behov. Med ubegrenset tilgang til alle EG Landax-systemets moduler og funksjonalitet, er denne pakken skreddersydd for store konsern og spesialiserte virksomheter som søker fullstendig tilpasning og frihet.

Enterprise omfatter alle moduler og funksjonalitet som EG Landax tilbyr. Dette gir deg en komplett pakkeløsning som kan møte de fleste bedrifters krav for kvalitetsstyring og internkontroll. Velg det antallet brukere som passer din virksomhet best, og gi alle ubegrenset tilgang til EG Landax.

Opplev total kontroll og frihet til å tilpasse ditt kvalitetsstyringssystem slik det best passer deg med EG Landax Enterprise.

I tillegg til alle moduler og funksjoner fra Basic og Ultimate, gir Enterprise også tilgang til spesialmoduler skapt for å imøtekomme de spesifikke behovene til din virksomhet:

Avtalehåndtering: Effektiv organisering og styring av avtaler.

Beredskap: Håndter katastrofesituasjoner med en omfattende beredskapsmodul.

HACCP: Sikre matsikkerhet med vår HACCP-modul (IK-mat).

Inspeksjon: Utfør inspeksjoner og oppfølging med letthet.

Prosjektledelse: Effektiv styring og kontroll av prosjekter.

EG Landax Enterprise gir deg ikke bare tilgang til de mest avanserte funksjonene, men også muligheten til å tilpasse systemet og antall brukere nøyaktig etter dine behov.

Sammen jobber vi for å skape en løsning som gir deg full kontroll over kvalitetsledelse, tilpasset akkurat din virksomhet.

Kontakt oss
Building and construction

Prøv en gratis demo

PRØV DEMO - BOOK MØTE

Du kan også kontakte oss direkte på telefon eller e-post:
+47 62 53 36 80 - landax@eg.no

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med vår salgsavdeling for å diskutere din bedrifts behov og hvordan vi kan bistå deg.

Ring oss på +47 473 95 120 for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Senior Sales Executive

Lydia T. Vedvik

Tlf:  +47 473 95 120

Email:  lytov@eg.no