EG ServiceBook
11. juni 2023

EG ServiceBook er enkelt å bruke

EG ServiceBook er et skybasert system som er enkelt å ta i bruk, og enkelt å bruke i hverdagen, på alle plattformer. Les mer om hvorfor du kommer i gang med ServiceBook på 1–2–3.

I dette innlegget ser vi nærmere på hvorfor EG ServiceBook er kjent som et meget brukervennlig system. som er enkelt å bruke, der du er.

Enkelt å implementere – med god opplæring

EG ServiceBook er laget for at du som bruker i hverdagen enkelt og effektivt kan dokumentere ditt arbeid, utføre kontroller og melde inn avvik fra den plattformen du til enhver tid faktisk bruker – mobil, nettbrett eller PC.

Med EG ServiceBook er du i gang i løpet av få dager, med enkel konfigurering av struktur, og enkel brukeradministrasjon.

Systemet er skybasert, og du får tilgang over internett.

Les også: Hva er et FDV-system?

En god innføring i systemet

Vi starter alle nye implementeringer med et oppstartsmøte og workshop. Her drøfter vi blant annet hvilke grunndata som skal inn, og hvordan objektstrukturen bør være. I oppstartsmøtet får du nødvendige tilganger og innføring i bruk av importmalen, slik at du enkelt kan legge inn dette selv.

  • Våre konsulenter har erfaring med implementering fra de fleste bransjer, og vi har flere maler på grunndata som kan benyttes
  • Det er enkelt å legge inn grunnlagsdata manuelt eller ved hjelp av import. Deretter kan du raskt komme i gang med kontroller og avviksbehandling
  • Som en del av oppstarten gjennomfører vi workshops for aktuelle roller og brukere, slik at man får en god innføring i systemet.
  • Vi gir opplæring til superbruker og sluttbrukere i forbindelse med implementeringen. Der man jobber med konkrete data, anbefaler vi workshop

Hvis du ønsker å vite mer om hvordan EG ServiceBook kan hjelpe deg som driftsleder/bygningseier med å ha oversikt over alle lovpålagte kontroller og oppfølging av avvik på dine bygninger og objekter, så er det bare å ta kontakt med oss.