Prosjektsamarbeid

Er du på jakt etter et prosjektsamarbeid der du kan kombinere dine teoretiske kunnskaper med en reell business case?

Ønsker du å skrive en oppgave som veier tungt på CV-en? 

Da er EG stedet for deg.

Les mer

Ledige Young Professionals stillinger

Fant du ikke det du søkte etter? Meld deg heller på vår jobbagent.

Møt to som har samarbeidet med EG

  • Uffe Røyen
  • Martin Ulsøe-Hansen
Tilbake
Fremover

Yammer var fremdeles en ny og lite utprøvd kunnskapsdelingsplattform for EG, og derfor var selskapet et naturlig valg som samarbeidspartner i min hovedoppgave om Knowledge Sharing. Samtidig er det en arbeidsplass som ligger i forkant med hensyn til teknologiske metoder innen kunnskapsdeling. Uffe Røyen, Consultant, SAP DK

 

Hvorfor valgte du å skrive hovedoppgaven i samarbeid med EG?

Jeg begynte i EG som studentmedhjelper mens jeg tok IT, Communication & Organization ved universitetet i Aarhus, og hadde derfor et godt inntrykk av hvilke endringer som var på gang rundt omkring i organisasjonen. EG hadde nettopp lansert en Knowledge Sharing-plattform, Yammer, som fungerer på samme måte som Facebook, bare internt i selskapet. Ideen om en intern kunnskapsdelingsplattform virket veldig spennende, særlig ettersom EG har kontorer over hele Skandinavia. Derfor ønsket jeg å finne ut mer om hvordan medarbeiderne lettere kunne dele kunnskap på tvers av grenser og innenfor selskapets egne vegger.

 

Hvordan bidro EG til samarbeidet?

EG sørget for at jeg hadde informasjonen som krevdes for å kunne besvare oppgaveformuleringen. HR hjalp meg med å finne de riktige personene å intervjue – det vil si initiativtakerne til Yammer-prosjektet samt medarbeiderne som brukte plattformen til daglig. I det hele tatt synes jeg at EG var veldig hjelpsomme.

 

Har samarbeidet ført til andre muligheter?

Det at jeg allerede kjente prosessene og noen av medarbeiderne i EG bidro utvilsomt til at jeg fikk en plass på Graduate-teamet. Jeg kunne jo raskt delta i de fleste samtaler om hva som skjedde i EG, noe alle arbeidsgivere setter pris på, så jeg hadde et fortrinn da jeg søkte meg til Graduate-teamet i 2016.

 

Hvis du skal anbefale andre å skrive hovedoppgave i samarbeid med EG, hva er ditt viktigste budskap?

Du må henvende deg med en klar idé om hva du ønsker å undersøke samt hvordan. Du kan også komme med en velfundert begrunnelse for hvordan problemstillingen berører EG og hvorfor det kunne være interessant for dem å inngå et samarbeid med deg. Klarer du det, er jeg sikker på at EG vil hjelpe deg med å nå dine mål.

Uffe Røyen

Utdanningen har gitt meg noen metoder og teorier som blant annet gjør at jeg forstår IT-basert samarbeid og organisasjonsanalyse, og derfor har jeg faktisk kunnet bidra i teamet med nye synsvinkler og tanker for å forstå global programvareutvikling. Det har vært fint å kunne bruke teorien i et praktisk prosjekt der utfordringene og løsningene er dynamiske. Martin Ulsøe-Hansen, praktikant, EG Silkeborg Data

 

Hvorfor valgte du å innlede et oppgavesamarbeid med EG?

I EG Silkeborg Data kunne jeg få delta i et stort, teknologisk endringsprosjekt og søkte derfor stillingen som praktikant i prosjektlederteamet. Jeg syntes det virket utrolig spennende å få være med i et så stort og viktig prosjekt. Som en del av utdanningen ved universitetet i Aarhus, der jeg tar en cand.it. i informasjonsvitenskap, må jeg skrive en oppgave i forbindelse med praksisperioden. Oppgaven retter søkelyset mot det globale samarbeidet mellom interne og eksterne utviklere i et utviklingsprosjekt.

 

Hvordan har du opplevd samarbeidet med EG?

EG har utvist stor fleksibilitet ved at jeg bare trengte å jobbe fire dager i uken og kunne bruke den siste til å jobbe med oppgaven. Jeg har også fått mulighet til selv å velge andre fagområder som interesserer meg – blant annet har jeg fått bryne meg på user experience. Det har vært en spennende praksisperiode med fokus på læring og utvikling.

 

Hvordan har EG Silkeborg Data bidratt i arbeidet med oppgaven?

EG Silkeborg Data og de andre som jobber på prosjektet, har hjulpet meg med å finne dataene jeg trengte til oppgaven og blant annet få gjort fire intervjuer. Min nærmeste mentor har vært svært hjelpsom og tilbudt meg å følge outsourcing-delen av prosjektet, slik at jeg har kunnet delta i møter som belyser min problemstilling bedre.

 

Hvilke muligheter har samarbeidet gitt?

Jeg har nå fått anledning til å inngå et videre samarbeid med EG Silkeborg Data, nærmere bestemt om min hovedoppgave. Jeg skal skrive om innovasjonsprosesser i et utviklingsprosjekt i EG Silkeborg Data, med vekt på brukerinvolvering i utviklingsfasen av systemet og den løpende implementeringen av systemet ute hos den første kunden.

Martin Ulsøe-Hansen