Studiejob

Ønsker du å bruke dine teoretiske kunnskaper i praksis og samtidig utvikle ny kompetanse som du kan ta med deg videre i karrieren?

Ønsker du å fordype deg i arbeidsoppgaver der dine faglige styrker og interessefelter også kommer til sin rett?

Da er EG en arbeidsplass for deg. 

Les mer

Ledige Young Professionals stillinger

Fant du ikke det du søkte etter? Meld deg heller på vår jobbagent.

Møt to studentmedarbeidere

  • Stine Tindahl Thomasen
  • Simon Lehmann Knudsen
Tilbake
Fremover

Jeg er svært serviceinnstilt av natur og synes derfor at oppgaver som involverer kunder/brukere, er særlig spennende. Og det har jeg fått lov til å jobbe med helt fra starten. EG har alltid forsøkt å innfri mine ønsker og gjort meg godt rustet til å komme i gang med karrieren. Stine Tindahl Thomasen, Student Assistant, EG Kommuneinformation

 

Hvordan har du fått praktisk anvendelse av verktøyene du har tilegnet deg gjennom studiet? 

Det har vært en veldig god match mellom studiene og arbeidsoppgavene i EG. Blant annet har jeg lært å utarbeide kravspesifikasjoner for produkter, som jeg deretter har kunnet ta direkte i bruk i jobben.

 

Hvilken utvikling har du hatt siden du begynte som studentmedhjelper i EG Kommuneinformation?

Da jeg startet, hadde jeg bare teoretiske kunnskaper om smidige arbeidsmetoder. Det kan man trygt si har endret seg, ettersom vi i EG Kommuneinformation legger stor vekt på en smidig tilnærming til arbeidsprosessene. Det betyr blant annet at jeg har lært å jobbe på tvers av team. Jeg har lært å være omstillingsvillig og sikre god kommunikasjon, noe som også er viktig for meg personlig.

 

Hva er bra med EG som arbeidsplass?

Det beste ved å jobbe i EG er definitivt kulturen og måten vi samarbeider på i ulike team, der kunnskapsdeling og felles målsettinger er nøkkelordene. Lagånden er sterk, samtidig som det er rom for å fordype seg i selvstendige arbeidsoppgaver. Jeg har gradvis fått større ansvar og har blant annet selv tatt initiativ til å få gjennomført en brukertest av våre løsninger. Jeg har også holdt presentasjoner i forbindelse med produktlanseringer og fått lov til å delta i samarbeidsprosjekter med kunder og interessenter.

 

Hvis du skulle anbefale en studiejobb i EG for andre, hva ville da være ditt viktigste budskap?

Sett gjennom mine briller er det viktigste budskapet at du utvilsomt blir stilt overfor faglige utfordringer. Du blir kastet ut i nye, spennende arbeidsoppgaver, du får noen sinnsykt gode og dyktige kolleger – i det hele tatt er det faglige nivået i EG utrolig høyt, noe som gjør at du alltid kan finne hjelp et eller annet sted i organisasjonen. Samtidig legger selskapet vekt på din læring, dine faglige styrker og interesseområder.

Stine Tindahl Thomasen

I EG er teamarbeid en viktig del av hverdagen. Det har gjort meg til en bedre utvikler, ettersom jeg har fått praktisk erfaring med å programmere og forstå andres kode. Simon Lehmann Knudsen, Student Assistant, Product Development

 

Hvorfor søkte du studentjobb i EG?

Jeg hadde hørt mye positivt om EG som arbeidsplass gjennom en medstudent fra datalogistudiet ved Syddansk Universitet i Odense. Jeg manglet yrkeserfaring og tok derfor sjansen på å sende en søknad. Nå har jeg vært studentmedhjelper i syv måneder og har ikke angret et minutt. Datalogistudiet gir omfattende innsikt i ulike emner, og en del er rettet mot forskning innen programmering. I EG får jeg brukt denne kunnskapen i praksis samtidig som jeg lærer nye ting som kommer til nytte i studiet.

 

Hvordan forholder avdelingen seg til å ha en studentmedhjelper?

Kollegene viser tålmodighet og forståelse for at jeg fremdeles har mye å lære. Blant annet gir de meg rom til å fordype meg i en arbeidsoppgave og problemstillinger knyttet til den. For meg personlig gir det bedre læring. Jeg setter pris på at min mening tillegges like mye vekt som kollegenes – det er fint å føle at jeg kan bidra med noe selv om jeg er fersk i faget. EG har den klare holdningen at studiet kommer først, så det er full forståelse for at jeg jobber mindre i eksamensperiodene. Denne fleksibiliteten er helt ypperlig for meg som student.

 

Hvordan vil du beskrive EG som arbeidsplass?

Jeg gleder meg alltid til å gå på jobb i EG. Det er en utrolig bra arbeidsplass der det leveres prosjekter av høy kvalitet, og det er veldig gøy å få være en del av et slikt miljø. Utvikling og teamarbeid passer veldig bra for meg. Studentjobben har gjort meg til en bedre utvikler, og jeg kan bare anbefale deg å søke jobb i EG.

 

Simon Lehmann Knudsen