EG Facilit - Drift

Internkontroll med standardoppgaver - Mobilapp, helpdesk og energiopfølgning

Be om demo
Grønne kommuner

Drift

Drift omfatter alle oppgaver, kontroller og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere til enhver tid. Det kan omfatte betjening av installasjoner, vannforsyning, energi, renhold, renovasjon og mye mer. EG Facilit FDVU er utviklet for å gjøre den daglige driften friksjonsfri og forutsigbar gjennom hele livsløpet til bygget.

administration

Planer

Planer

Frekvensbaserte planer for drift og ettersyn.

forbrug

Oppfølging

Oppfølging

Oppfølging av forbruk på gass, vann, olje og annet.

forbrug

Oppfølging og kontroll

Oppfølging og kontroll

Oppfølging og kontroll av bl.a. legionella, badeanlegg, brann og elektriske anlegg.

person foran en datamaskin

Rapporter

Rapporter

Ulike rapporter knyttet til drift.

beboerøkonomi

Oversikt

Oversikt

Full oversikt på leverandører og serviceavtaler.

Arrows

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for interne og eksterne aktører.

digital-post

Standardoppgaver

Standardoppgaver

Standardoppgaver og rutiner knyttet til brann, bygg, elektro og VVS.

Mobil

Brukerstøtte

Brukerstøtte

Støtte for bruk av QR og NFC.

approval

Helpdesk

Helpdesk

Helpdesk og brukere/kunder kan melde inn saker.

Arbeidslistestatistikk

Avviksbehandling

Avviksbehandling

Avviksbehandling

Hjemmeside

Oppslagsverk

Oppslagsverk

Oppslagsverk for rutiner og instrukser.

Ikon hænder tjek

Tilsyn og kontrollrutiner

Tilsyn og kontrollrutiner

Tilsyn og kontrollrutiner.

Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler