EG Facilit FDVU - Drift

Drift innebærer internkontroll med standardoppgaver, aktivitetsstyring, mobilapp, helpdesk og energiopfølgning.

Be om demo
Grønne kommuner

Drift

EG Facilit FDVU er utviklet for å gjøre den daglige driften friksjonsfri og forutsigbar gjennom hele livsløpet til bygget. Vi gir deg en fullstendig oversikt over oppgaver, kontroller og rutiner som er nødvendig for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere til enhver tid. 

forbrug

Oppfølging og kontroll

Oppfølging og kontroll

Oppfølging og kontroll av bl.a. legionella, badeanlegg, brann og elektriske anlegg.

digital-post

Standardoppgaver

Standardoppgaver

Standardoppgaver og rutiner knyttet til brann, bygg, elektro og VVS.

 • Dokumentarkiv for alle filtyper
 • Standardiserte rapporter med tilpasningsmuligheter
administration

Aktivitetsstyring

Aktivitetsstyring

Frekvensbaserte planer for drift og ettersyn.

Arbeidslistestatistikk

Avviksbehandling

Avviksbehandling

Avvikshåndtering av bygningsrelaterte avvik, som er knyttet til fasiliteter i systemet med bilder. Avvik knyttet til kontroller eller uavhengige avvik. Som feks brannkontroller 

Hjemmeside

Mobil APP for driftspersonell

Mobil APP for driftspersonell

Mobil app for driftspersonell hvor egenkontroll og avvik kan dokumenteres direkte på mobil eller nettbrett. Avvik kan dokumenteres med tekst, bilder og tilstandsgrad. Støtte for bruk av QR og NFC. 

POD Scanning

Helpdesk

Helpdesk

Facilit FDVU Helpdesk på web og mobil, for innrapportering av behov og svikt til driftsavdelingen fra brukere utevirksomheten. Helpdesk kjøres integrert med Facilit FDVU Basis, som er en web-klient for planlegging og oppfølging av periodisk og ordinært vedlikehold. 

Dokumentbehandling

Svarskjema for leverandører

Svarskjema for leverandører

Send arbeidsorde med svarskjema for leverandører for å innhente tilbud eller bestillinger av en eller flere oppgaver eller avvik.

Gir leverandører tilgang til å dokumentere utførte oppgaver, dokumentasjon på gjennomførte oppgaver, samt avvik på disse registreres. Alt blir automatisk oppdatert direkte i Facilit FDVU. Krever ingen brukertilgang for leverandørene.

 • Opprettes enkelt fra oppgave- eller avvikslisten
 • Legg ved tilknyttet dokumentasjon
 • Leverandøren kan lukke oppgaver og avvik
 • Leverandøren kan registrere avvik
 • Kvittering per e-post
 • Krever ingen innlogging av leverandør
 • Angi om det er bestilling eller en forespørsel
forbrug

Energioppfølging

Energioppfølging

Oppfølging av forbrukgass, vann, olje og annet. Importerer forbruksdata fra Elhub og lagres som ukesverdier. Du får grafiske rapporter og registrering for ET-kurver.  

ild

Brannbok

Brannbok

Facilit FDVU tilbyr ulike bøker som brannbok som gir en god oversikt over alt brannrelatert dokumentasjon. 

Ikon hænder tjek

Tilsynsbok

Tilsynsbok

Tilsynsboken gir en god oversikt over tilsynsrapporter og avvik knyttet til hver enkelt eiendom eller bygning. Den er delt opp i forskjellige kapitler etter forskjellige typer tilsyn som kan forekomme på en eiendom eller bygning.

beboerøkonomi

Serviceavtaler

Serviceavtaler

Full oversikt på leverandører og serviceavtaler.

Mobil

Befaringer

Befaringer

Bygger opp befaringer basert på sjekklister og egenkontroll.

 • Standardiserte sjekklister. 
 • Funksjon for standardsvar
Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler