EG Facilit - Vedlikehold

Vedlikehold handler om å ivareta ønsket kvalitet og forlenge byggenes liv. For deg som byggforvalter er det viktig å legge langsiktige serviceplaner.

Be om demo
Vedlikeholdsarbeider

Vedlikehold

Vi har utviklet EG Facilit FDVU med hensyn til planlagt og akutt vedlikehold. Dette er fordi vi vet at det mest økonomiske er langsiktig planlegging. Samtidig kan man ikke forutsi alt.

home

Vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplanlegging

Vedlikeholdsplanlegging, løpende vedlikehold og vedlikeholdsprosjekter.

Ikon hænder tjek

Eiendomsbygning

Eiendomsbygning

Supplere/tilføye informasjon på eiendoms-, bygnings- og objektnivå.

grafer

Tilstandsanalyser

Tilstandsanalyser

Oversiktlige tilstandsanalyser for byggverk

rapportafvikling

Økonomisk oppfølging

Økonomisk oppfølging

Økonomisk oppfølging tilknyttet budsjettering, årsplan og rapportering.

Outlook

Arbeidsordre

Arbeidsordre

Arbeidsordre knyttet mot interne brukere, utsendning av bestillinger per mail.

Matrikeloversigt

Vedlikeholdsplaner

Vedlikeholdsplaner

Oversiktlige vedlikeholdsplaner gir forutsigbarhet og kostnadskontroll.

lup-dokumentation

Historikk

Historikk

Historikk som bygger på beste praksis.

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

Høyere kvalitet på bygningsmassen.

person-hus

Informasjon

Informasjon

Alt av FDV-informasjon samlet på ett sted.

approval

Plan- og beslutningsverktøy

Plan- og beslutningsverktøy

Plan- og beslutningsverktøy som kan hjelpe til å iverksette riktige tiltak.

Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler