EG Facilit FDVU - Vedlikehold

Vedlikehold handler om å ivareta ønsket kvalitet og forlenge byggenes liv. For deg som byggforvalter er det viktig å legge langsiktige serviceplaner.

Be om demo
Vedlikeholdsarbeider

Vedlikehold

EG Facilit FDVU vedlikehold er utviklet for å hjelpe deg med planlagt og akutt vedlikehold. 

Bygning

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering

God oversikt over tilstandsanalyser for byggverk gir forutsigbarhet og kostnadskontroll. Vi støtter tilstandsvurderinger ut i fra NS 3424. Kan utføres via mobilapp. 

 • Tilstandsgrad, konsekvensgrad og konsekvenstype 
home

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanlegging, løpende vedlikehold og vedlikeholdsprosjekter. Oversiktlige vedlikeholdsplaner gir forutsigbarhet og kostnadskontroll. Plan- og beslutningsverktøy som kan hjelpe til å iverksette riktige tiltak.

 • Tilstandsgrad, konsekvensgrad og konsekvenstype 
 • Opprette vedlikeholdsoppgaver 
 • Budsjettering 
 • Detaljert vedlikeholdsplan 
 • 10-årsplan
lup-dokumentation

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

 • Årshjul: plan på web og mobil 
 • Oppgaver, avvik og arbeidsordre 
 • Avvik fra byggdrifter, bruker, renholder osv 
 • Lagre ditt eget oppsett  
 • Aktivitetene er tilknyttet fasilitet og ansvarlig 
 • Opprette nye avvik med tekst, bilder, tilstandsgrad osv. 
 • Støtter QR kode 
 • Send arbeidsordre til ekstern leverandør 
 • Aktiver hendelsesbaserte sjekklister 
rapportafvikling

Økonomi og rapportering

Økonomi og rapportering

Økonomisk oppfølging tilknyttet budsjettering, årsplan og rapportering.

person-hus

FDVU dokumentasjon

FDVU dokumentasjon

Bokmodulen organiserer FDV-dokumentasjon basert på NS 3456.

 • Driftsinstrukser og sjekklister beskrives i Facilit FDVU Basis, driftsmodul
 • Tekniske installasjoner beskrives i Facilit FDVU Basis, objektregister
 • Organiserer FDV-dokumentasjon, tekniske installasjoner og driftsinstrukser knyttet til bygningsmassen
 • Gir driftspersonell god oversikt over driftsoppgaver ved overtakelse av bygg
 • Enkelt å følge opp garantier på tekniske objekter
Outlook

Arbeidsordre

Arbeidsordre

Arbeidsordre knyttet mot interne brukere, utsendning av bestillinger per mail. Arbeidsordre til leverandører, mulighet for å laste opp dokumenter (Eks: Servicerapport, risikoanalyse, FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring).  

handshake

Avtaleforvaltning

Avtaleforvaltning

Oversiktlige vedlikeholdsplaner gir forutsigbarhet og kostnadskontroll.

 • Tilstandsgrad, konsekvensgrad og konsekvenstype 
 • Opprette vedlikeholdsoppgaver 
 • Budsjettering 
 • Detaljert vedlikeholdsplan 
 • 10-årsplan
kvalitet

Prosjektregnskap

Prosjektregnskap

Vedlikeholsprosjekter og vedlikeholdsplan kan følges opp gjennom prosjektregnskap, feks planlagt tiltak blir til prosjektkontoplan og opprettes basert på planlagt tiltak.

 • Integrasjon til erp tilgjengeklig 
 • Gode økonomiske rapporteringer
approval

Leverandørregister

Leverandørregister

Oversikt over alle aktører slik som:

 • brukere i systemet
 • ansvarlige
 • leverandører
 • leietagere
 • avtaleparter
 • relevante firma
Matrikeloversigt

Matrikkel og kartintegrasjon

Matrikkel og kartintegrasjon

Matrikkel og kartintegrasjon i Facilit FDVU passer for deg som forvalter eiendommer over flere lokasjoner og gir deg en visuell oversikt.

Enkel funksjon for å etablere og oppdatere bygg- og grunneiendomsdata med informasjon fra det sentrale matrikkelregistret.

 • Hurtig etablering av virksomhetens bygg- og grunneiendomsdata
 • Enkelt å identifisere bygninger, seksjoner og grunneiendommer via kartdata
 • Kombinerer data i Facilit FDVU med kartdata fra Statens Kartverk
EG Dental administration

Eiendomsbok

Eiendomsbok

Facilit FDVU Eiendomsbok er en påbygning til FDVU Basis. Eiendomsboken henter opplysninger fra Facilit FDVU som presenteres i en digital eiendomsbok.
Facilit FDVU Eiendomsbok kan kundetilpasses og vil kunne bestå av blant annet følgende elementer:

 • Fasadebilder av bygningsmassen.
 • Kartutsnitt over eiendommen.
 • Samlet arealoversikt totalt og på etasjenivå.
 • Beskrivelser av tekniske anlegg.
 • Leverandører og avtalepartnere.
 • Kontaktinformasjon for personell.
 • Interndokumenter
Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler