EG Facilit - Ejendomsforvaltning

Forvaltning handler om å integrere bygg, mennesker og prosesser. Det innebærer enorme mengder informasjon som lett kan bli uoversiktlig.

EG Facilit FDVU gjør det enkelt å ivareta livsløpet til dine bygg. Vi sørger for at byggene oppfyller forventningene både til brukere og deg som forvalter.

Be om demo
Ines bygning

Ejendomsforvaltning

Forvaltning, systematisering og oversikt over grunndata. Eksempler på relevant informasjon i EG Facilit FDVU Basis er eiendoms-, anleggs-, grunneiendoms-, bygnings-, objekts-,  seksjons- og rominformasjon.

Bygning

Bygg og eiendomsdata

Bygg og eiendomsdata

Full oversikt over bygg- og eiendomsdata

2d-3d

Visning i kart

Visning i kart

Integrert mot matrikkelen, Synkronisering og import av data fra matrikkelen.

Loop

Aktørregister

Aktørregister

Oversikt over interne og eksterne leverandører.

administration

Avtaleregister

Avtaleregister

Gir en samlet oversikt over alle avtaler.

person foran en datamaskin

Rapporter

Rapporter

Bredt utvalg av både standardrapporter og individuelt.

Dokumentation

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv med enkel oversikt over alle dokumenter i systemet.

Loop

Søk

Søk

Effektiv søkemotor som gjør det enkelt å finne informasjon.

Reminder

Varsling

Varsling

Planlegging

Årsplan

Årsplan

Oversikt over planlagte vedlikeholdsoppgaver.

Keys and computer

Avtaleforvatning/Utleie

Avtaleforvatning/Utleie

BIM

BIM og tegninger

BIM og tegninger

Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler