EG Facilit FDVU - Forvaltning

Forvaltning handler om å integrere bygg, mennesker og prosesser. Det innebærer enorme mengder informasjon som lett kan bli uoversiktlig.

EG Facilit FDVU gjør det enkelt å ivareta livsløpet til dine bygg. Vi sørger for at byggene oppfyller forventningene både til brukere og deg som forvalter.

Be om demo
Ines bygning

Forvaltning

EG Facilit FDVU forvaltning hjelper deg med å få bedre oversikt over din eiendomsmasse. 

Bygning

Eiendomsregister

Eiendomsregister

Basis informasjon om alle dine fasiliteter slik som;

eiendom, anlegg, grunneiendom, bygg, rom, objekt, seksjon og inventar.

Gir oversikt over forskjellige areal og rapportering på arealfunksjon, bygningstype, energikarakter osv. 

Matrikeloversigt

Matrikkel og kart

Matrikkel og kart

Matrikkel og kart i Facilit FDVU passer for deg som forvalter eiendommer over flere lokasjoner og gir deg en visuell oversikt.

Enkel funksjon for å etablere og oppdatere bygg- og grunneiendomsdata med informasjon fra det sentrale matrikkelregistret.

 • Hurtig etablering av virksomhetens bygg- og grunneiendomsdata
 • Enkelt å identifisere bygninger, seksjoner og grunneiendommer via kartdata
 • Kombinerer data i Facilit FDVU med kartdata fra Norkart
Loop

Aktørregister

Aktørregister

Oversikt over alle aktører slik som:

 • brukere i systemet
 • ansvarlige
 • leverandører
 • leietagere
 • avtaleparter
 • relevante firma
administration

Avtaler

Avtaler

Oppfølging av avtaler som serviceavtaler, forsikringsavtaler, rammeavtaler. Oppfølging av avtaler med varsling på forfallsdato og budsjettering. Dokumenter og innsamling av rapporter. 

person foran en datamaskin

Rapporter

Rapporter

Rapportering av areal og grunnlagsdata for SSB rapportering. 

Dokumentation

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv

Dokumentarkiv med en rekke metadata for gjenfinning av dokumenter. Kan settes opp mot kundens SharePoint server. Interndokument for beskrivelse av rutiner etc. Alle typer dokument kan lastes opp i Facilit. 

administration

Eiendomsbok

Eiendomsbok

Facilit FDVU Eiendomsbok er en påbygning til FDVU Basis. Eiendomsboken henter opplysninger fra Facilit FDVU som presenteres i en digital eiendomsbok.
Facilit FDVU Eiendomsbok kan kundetilpasses og vil kunne bestå av blant annet følgende elementer:

 • Fasadebilder av bygningsmassen.
 • Kartutsnitt over eiendommen.
 • Samlet arealoversikt totalt og på etasjenivå.
 • Beskrivelser av tekniske anlegg.
 • Leverandører og avtalepartnere.
 • Kontaktinformasjon for personell.
 • Interndokumenter
Trygg data

Avtaleforvaltning

Avtaleforvaltning

Administrasjon av leieavtaler, regulering, fakturering og kontraktsbehandling 

 • Administrer boliger og andre utleieseksjoner. Viser tilgjengelighet (ledighetsrapporter for boligtildeling).
 • Kunde kan definere avtaletyper som; Næringskontrakt, boligutleie, festekontrakt, inneleieavtale osv.
 • Viser prosentvis utnyttelsesgrad.
 • Flettemaler for brev- og kontraktproduksjon.
 • Aktivere sjekklister ved innleie- og utleieavtaler.
 • Dynamisk prisinformasjon i avtale.
 • Ivaretar regulering iht. §4-2 og §4-3.
 • Ivaretar tidsbegrensninger iht. §9-3.
 • Datovisning av regulering, kontraktsbeløp og andre henvendelser.
BIM

FDVU BIM

FDVU BIM

Gir mulighet til å laste opp tegninger og modell. Du kan laste opp tegning og modell for å høste areal og informasjon fra tegning. Du kan videre tematisere i tegning basert på FDV data.

 • BIM Server med rik funksjonalitet
 • Kan høste arealer og egenskaper fra tegning / modell
 • Tematisering på data fra FDVU database
 • Fdvu dokumentasjon.
 • Støtter kjente format som IFC, RVT, DWG

 

person-hus

FDVU Dokumentasjon

FDVU Dokumentasjon

Bokmodulen organiserer FDV-dokumentasjon basert på NS 3456.

 • Driftsinstrukser og sjekklister beskrives i Facilit FDVU Basis, driftsmodul
 • Tekniske installasjoner beskrives i Facilit FDVU Basis, objektregister
 • Organiserer FDV-dokumentasjon, tekniske installasjoner og driftsinstrukser knyttet til bygningsmassen
 • Gir driftspersonell god oversikt over driftsoppgaver ved overtakelse av bygg
 • Enkelt å følge opp garantier på tekniske objekter
Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler