EG Facilit - Utleie og avtaleforvaltning

Utleieadministrasjon av boliger og andre typer utleieobjekter (Tomter, båtplasser etc.). Inneholder en enkel og slagkraftig systematikk for administrasjon av leieavtaler. Modulen er godt utprøvd og utviklet i over 20 år.

Be om demo
Avtalehåndtering intro

Utleie og avtaleforvaltning

Læs mere om funksjonilatet, fordeler og støttefunksjoner, når det gjelder utleie og avtaleforvaltning.

administration

Administrasjon

Administrasjon

Administrere boliger og andre utleieseksjoner

person foran en datamaskin

Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Vise tilgjengelighet (ledighetsrapporter for boligtildeling)

Procentvis

Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgrad

Viser prosentvis utnyttelsesgrad.

Tapsrapportering

Tapsrapportering

Tapsrapportering

Tapsrapportering ved tomgang.

Arrows

Melde svikt

Melde svikt

Melde svikt og avvik med leietakerinfo.

Checkliste

Sjekklister

Sjekklister

Aktivere sjekklister ved innleie- og utleieavtaler.

Economic overview

Prisinformasjon

Prisinformasjon

Dynamisk prisinformasjon i avtale.

Dokumentation

Regulering

Regulering

Ivaretar regulering iht. §4-2 og §4-3.

PC and clock

Tidsbegrensninger

Tidsbegrensninger

Ivaretar tidsbegrensninger iht. §9-3.

Outlook

Flettemaler

Flettemaler

Flettemaler for brev- og kontraktproduksjon.

validering af data

Oversikt

Oversikt

Gir god og nødvendig oversikt over utleieforvalter.

Planlegging

Datovisning

Datovisning

Datovisning av regulering, kontraktsbeløp og andre henvendelser.

Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler